Pressmeddelande Psykologtidningen nr 6 2011

Förbli dig själv – nyckeln till närhet i parrelationer

Miljömärkt el – vem väljer det och varför?

Enkät till psykologer om deras identitet

Förbli dig själv – nyckeln till närhet i parrelationer

Varför är det så vanligt att den sexuella passionen falnar och dör i långvariga parrelationer?

Människans sexuella processer formas, i hög grad, av en djupt liggande drift att utveckla och bevara ett autentiskt själv. Därför försöker hon balansera mellan å ena sidan behovet av närhet och anknytning, och å andra sidan behovet av autonomi och självständighet.

Psykologstuderande Tor Wennerberg i Stockholm presenterar den amerikanske psykologen David Schnarch tankar om kärleksrelationer.

Miljömärkt el – vem väljer det och varför?

Altruister är mer villiga att betala för miljömärkt el eftersom de tycker att ändamålet är viktigt än individer som är egoistiskt värdeorienterade. Men de egoistiskt orienterade blir mer positiva till miljömärkt el när kostnaderna minskar. Det visar en forskargrupp i Göteborg under ledning av professor emeritus i psykologi Tommy Gärling.

Enkät till psykologer om deras identitet

Majoriteten av psykologer som arbetar med psykoterapi anser sig vara psykodynamiker och näst största grupp uppger kbt-inriktning. Det visar en omfattande enkät av Sven Carlsson, professor emeritus i psykologi, och Per Magnus Johansson, psykolog och docent i idé- och lärdomshistoria. Båda i Göteborg.

Eva Brita Järnefors

Chefredaktör

Psykologtidningen

Tel 08-567 06 451

ebj@psykologforbundet.se