Psykologtidningen nr 3  Pressmeddelande

Psykoterapi med svårt traumatiserade flyktingar

-Målet med psykoterapin är att bygga upp den tillit, mening och det sammanhang som tortyren och det organiserade våldet en gång ödelagt. Det säger psykologen och psykoterapeuten Kerstin Eiserman som under drygt 20 år har bedrivit psykoterapi med svårt traumatiserade flyktingar.

-Förhållningssättet är avgörande om en terapeutisk allians ska kunna uppstå mellan psykoterapeuten och patienten. Att terapeuten har kulturkompetens är även av stor betydelse när man arbetar med traumatiserade flyktingar, säger Kerstin Eiserman.

Intervju med socialförsäkringsminister Ulf Kristersson

-Psykiska problem hos flickor är en stark markör i tiden, säger socialförsäkringsminister Ulf Kristersson i en intervju med Psykologtidningen. Han har fått Moderaternas uppdrag att leda en arbetsgrupp för partiet om barns hälsa.

Psykologisk behandling till barn även om en förälder säger nej

Om den ena vårdnadshavaren inte samtycker till psykologisk utredning och behandling ska socialnämnden få besluta att åtgärden ändå får vidtas, förutsatt att vården krävs för barnets bästa. De nya reglerna gäller från den 1 maj i år.

Arbetsförmedlingen bekostar specialistutbildning

Nu kan psykologerna på Arbetsförmedlingen utbilda sig till specialister i arbetslivets psykologi i samarbete med sin arbetsgivare. En dag i veckan under tre år ska psykologer kunna få delta i specialistutbildningen och få resor och kurser betalda av sin arbetsgivare.


 

 

Carin Waldenström, redaktör

tidningen@psykologforbundet.se

Tel 0709 676 453

www.psykologtidningen.se