Nytt rekord - över 360 000 ton PVC återvanns i Europa under 2012

Den europeiska PVC-industrins program för hållbar utveckling, VinylPlus, är på rätt väg. Det visar lägesrapporten för 2012 från VinylPlus. Under 2012 återvanns 362 076 ton PVC i Europa. Det är nytt rekord. Återvinningsmålet är 800 000 ton PVC per år till 2020.

VinylPlus, som lanserades 2011, är den europeiska PVC-industrin nya frivilliga åtagande för en hållbar utveckling av PVC, en av de mest använda plasterna. VinylPlus har utvecklats i en öppen process i dialog med industrin, miljöorganisationer, lagstiftare, offentliga företrädare och användare.

– Med hjälp av den svenska organisationen Det Naturliga Steget har fem viktiga utmaningar identifierats. De är baserade på Det Naturliga Stegets systemvillkor för ett hållbart samhälle, berättar Lars Josefsson ordförande i PVC Forum i Sverige. VinylPlus omfattar alla EU:s 27 medlemsländer plus Norge och Schweiz. Programmet är en fortsättning på det tidigare åtagandet Vinyl 2010.

Ökad återvinning

En av utmaningarna som VinylPlus vill hantera är att åstadkomma ett kontrollerat kretslopp och en effektiv användning av PVC. Därför är målet att öka återvinningen av PVC till 800 000 ton per år fram till 2020 viktigt. En annan utmaning är att ta fram innovativ teknik för att återvinna PVC-produkter som idag är svåra att återvinna. För närvarande är flera nya tekniker under utvärdering. Branschen har också gjort betydande ansträngningar för att ta itu med problematiken kring äldre tillsatser och eventuella restriktioner för dessa i återvunnen PVC.

– Intressenterna har också enats om en ny och mer omfattande definition av vad som avses med ”återvunnen PVC”, fortsätter Lena Lundberg. Nu ingår både uttjänta produkter, ett begränsat antal avfallsflöden i tillverkningen av produkter, samt några av de redan reglerade avfallsströmmarna i EU. Det är mycket positivt att återvinningen ökar så snabbt.

Ett antal arbetsgrupper inom VinylPlus studerar hur man ökar användningen av förnybar energi och råvaror, definierar hållbar användning av tillsatser samt minskar miljöpåverkan från produktionen av PVC. Vidare har VinylPlus utvecklat en produktmärkning i samarbete med Det Naturliga Steget och det brittiska certifieringsorganet BRE.

Vinyl Sustainability Forum 2013

Resultaten i lägesrapporten presenterades vid konferensen Vinyl Sustainability Forum 2013 i förra veckan. Ordförande i VinylPlus citerade då vad EU:s miljökommissionär sagt om branschen ”man är på ett effektivt sätt på väg från resursförbrukning orsakat av en linjär modell, "ta-göra-använda-kasta bort", till resursminimering genom en cirkulär modell som återvinner PVC tillbaka till nya produkter. Detta förlänger mervärdet av PVCs inneboende egenskaper - hållbarhet och mångsidighet.”

Ett av målen med VinylPlus är att öka medvetenheten om hållbar utveckling. Därför har ett antal kommunikationsprojekt genomförts för att förstärka budskapet om det frivilliga åtagandet längs värdekedjan. VinylPlus engagerade sig också i några av debatterna under FN: s konferens om hållbar utveckling, Rio +20.

En av talarna på Vinyl Sustainability Forum 2013 var ambassadör Tomas Anker Christensen, Senior Advisor vid FN:s kontor för partnerskap. Han sade bland annat att "partnerskap är en viktig faktor för att uppnå framsteg på överenskomna utvecklingsmål, bland annat hållbar utveckling. VinylPlus har visat framgång och vi är angelägna om att se hur den europeiska industrin utmanar sig själv att vara mer ambitiös och konkret i att ta itu med identifierade utmaningar. Industrin har en avgörande roll att spela i att accelerera förändring, göra ekonomin grönare och driva på hållbar utveckling runt om i världen.”

Mer information om VinylPlus finns på www.vinylplus.eu

Länk till hela lägesrapporten och en sammanfattning ().

För mer information kontakta

Lena Lundberg, PVC Forum, Plast- & Kemiföretagen, tfn 08-783 81 88, 070-662 93 31.

Taggar: