PVC-företag i Europa med miljöansvar uppmärksammas

För första gången kan nu allmänheten se vilka europeiska tillverkare av PVC–produkter som tar sitt ansvar för återvinning och en hållbar utveckling. En helt ny fond, Vinyl Foundation, har bildats för att underlätta och ge en mer rättvis finansiering av PVC-branschens frivilliga miljöåtagande, Vinyl 2010. På hemsidan listas nu de företag som gjort sina första inbetalningar. Listade som svenska är Tarkett, Pipelife Hafab, Pipelife Sverige och KWH Pipe.- Finansiering genom Vinyl Foundation, för att stödja den växande återvinningen av PVC, kommer att vara grundläggande för att vår industri ska vara hållbar i långa loppet. Nu kommer, för första gången, omvärlden att kunna gå in på nätet och se vilka PVC företag som tar sitt ansvar, fortsätter han.

På svenska Tarkett i Ronneby menar man att det är bra att Vinyl Foundation kommit till stånd. Sverige var först ut med ett frivilligt åtagande för PVC-industrin, i Europa finns fortfarande en viss eftersläpning. Att tydligt visa vilka företag som tar sitt ansvar och arbetar seriöst är viktigt för att få ett 100-procentigt deltagande.

- Om vi ska klara av återvinningsfrågorna inom PVC- industrin är det oerhört viktigt att alla är med och drar sitt strå till stacken. För oss i Sverige är det självklart eftersom vi började så tidigt och det är accepterat i alla led. Den nya Vinyl Foundation får en viktig roll ute i Europa, säger Peter Okmark, miljöansvarig på Tarkett i Ronneby.

Mer information om Vinyl Foundation finns på: www.vinylfoundation.org Listan uppdateras kontinuerligt.

* Vinyl 2010 är en internationellt respekterad tio årig frivillig överenskommelse som arbetar för en hållbar framtid för hela den Europeiska PVC industrin.

För mer information kontakta: PVC Forum Lena Lundberg Lena.lundberg@plastkemiforetagen.se Tfn: 08-7838188 Tarkett Peter Okmark peter.okmark@tarkett.com Tfn: 0457 - 710 00

Prenumerera