Allt snabbare teknisk utveckling oroar försäkringsbranschen

Försäkringsbranschen har sedan finanskrisen brottats med ökade regleringar, låga räntor och nya kundkrav. I årets upplaga av PwC:s Riskindex har försäkringsbranschen identifierat ytterligare ett hot i form av en allt snabbare teknisk utveckling. Ny teknik för exempelvis ”smarta hem” och självkörande bilar kommer sannolikt påverka bolagens försäkringspremier och tekniken spås i förlängningen även utgöra ett hot mot befintliga affärsmodeller.

PwC har i samarbete med CSFI tagit fram ett årligt riskindex för försäkringsbranschen. Index kartlägger riskerna för branschen och baseras på intervjuer med 836 respondenter spridda över 52 länder. Index för för helåret 2016 befinner sig på en historisk högstanotering sedan mätningarna startade 2007.

Orsaken till den historiskt höga oron beror i hög utsträckning på oro för ny teknik och hur den kommer att påverka den traditionella strukturen i branschen. Artificiell intelligens kommer att förändra villkoren dramatiskt och branschen kommer att tvingas tänka nytt för att inte tappa marknadsandelar till uppstickare, säger Morgan Sandström, partner och försäkringsledare PwC Sverige.

Nya försäkringsbehov svåra att prissätta
Försäkringsbranschen befinner sig i snabb utveckling och det har skapat oro. Tidigare huvudbry kring låga räntor och ökad regelbörda kvarstår men har gradvis skiftat mot den allt snabbare tekniska utvecklingen. Det finns en påtaglig ängslighet över att tvingas röra sig ut i okänd terräng.

En stor utmaning för försäkringsbranschen blir att prissätta och riskbedöma nya behov från kunder. Det är långtifrån självklart hur man ska försäkra och prissätta självkörande bilar. Befintliga aktörer oroar sig för att man inte är kvicka nog i sin marknadsanpassning samtidigt som nya ”insure-tech”-bolag visar sig vara mer i framkant, säger Morgan Sandström.

Trenden med en snabb teknisk utveckling präglar även den svenska marknaden. Samtliga större svenska bolag arbetar i dag med robotiseringslösningar och vi har redan sett exempel på hur det skapat effektiviseringseffekter och högre kvalité. Enstaka bolag har kunna göra sig av med personal samtidigt som investeringar i nya moderna system inneburit att regulatoriska bördor minskat.

Oro för låga räntor och konjunktur kvarstår
Även om låga räntor, ökade regleringar och konjunkturoro inte längre toppar listan över riskfaktorer så kvarstår de bland ”topp tio”. Den ekonomiska stabiliteten betraktas fortfarande som skör även om många respondenter har noterat gryende tillväxt på många håll. Kombinationen mellan en marknad med låg ränta och produkter med garantier har varit utmanade för de svenska bolagen, vilket också är något som fortsättningsvis kommer vara utmanande. Vi ser att bolag söker sig till alternativa investeringar i jakt efter avkastning till sig och sina försäkringstagare.

Läs rapporten i dess helhet här

För mer information vänligen kontakta:
Morgan Sandström, partner och försäkringsledare, PwC Sverige
Tel: 0709-29 40 58
e-post: morgan.sandstrom@pwc.com

Carlos Cancino, presskontakt PwC
Tel: 0768-36 98 73 85,
e-post: carlos.cancino@se.pwc.com

Om PwC   
PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning med 3 600 medarbetare på 100 kontor runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra 50 000 kunder vilka utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn.

PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC och delar våra kunskaper, erfarenheter och lösningar med 223 000 medarbetare i 157 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd.

Taggar:

Prenumerera

Multimedia

Multimedia