Banksektor i förändring: E7 större än G7 år 2050

I takt med att starkt växande ekonomier som Kina och Indien är på frammarsch, ökar deras marknadsandelar inom flera områden. En ny rapport från PricewaterhouseCoopers visar att banksektorn inom de så kallade E7-länderna är på god väg att passera G7-ländernas motsvarighet.

Bankbranschen växer sig allt starkare i länder med hög utvecklingstakt. Verksamheten inom E7 – som enligt definition omfattar Kina, Indien, Brasilien, Ryssland, Indonesien, Mexico och Turkiet – når redan år 2025 upp till halva storleksnivån för bankväsendet inom G7. Ökningstakten fortsätter därefter och passerar G7-ländernas nivå år 2050.

• Kinas inhemska banksektor når upp till Storbritanniens och Tysklands nivå redan år 2010, passerar Japan år 2025 och tar sig förbi USA innan år 2050.
• Indien klättrar från en nuvarande relativt låg nivå, till en tredjeplats bland världens nationella bankmarknader år 2040. I ett längre perspektiv kan Indien även utmana Kina om tätpositionen.
• Övriga E7-länder (Brasilien, Indonesien, Mexiko, Ryssland och Turkiet) är också starka tillväxtnationer inom bankområdet. Enligt rapporten har samtliga dessa länder potential att nå upp till samma storlek som Frankrike och Italien innan år 2050.

– Att etablera sig på nya marknader som Kina och Indien blir något av ett måste för att kunna hävda sig i ett globalt konkurrensperspektiv. De nya marknaderna står för en högre riskgrad, men vår analys visar på möjligheten att minska risken genom långsiktiga investeringar och närma sig dessa marknader på bred front, kommenterar André Wallenberg vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

Rapporten spår en hög andel framtida affärstransaktioner inom de nya bankmarknaderna.
– Transaktionerna ökar och det är en kombination av faktorer som spelar in. Inhemsk konsolidering sker genom nationella uppköp, utländska banker vill ta sig in på de nya marknaderna och inte minst kommer större banker inom E7 expandera internationellt genom uppköp, menar André Wallenberg.

Expansion från nya aktörer innebär även en tilltagande konkurrens om kompetens. Redan idag attraherar Ryssland, Kina och Indien spetskunskap inom branschen. Trenden antas fortsätta i takt med att nya bankaktörer går från inhemsk till global verksamhet.

Rapporten Banking in 2050: How big will the emerging markets get? är publicerad på Öhrlings PricewaterhouseCoopers webbplats http://www.pwc.com/se/bank.

* Till G7 räknas USA, Japan, Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Italien och Kanada.

Prenumerera

Dokument & länkar