Behov av nytt kontrakt för samarbete mellan offentlig sektor och privat näringsliv enligt ny global rapport

När regeringsrepresentanter och vd:ar inom offentlig sektor världen över tycker till om framtiden ges en bild fylld av orosmoln. För att komma tillrätta med problemen krävs krafttag för stabilitet, ökad flexibilitet och sist men inte minst ett bättre samspel mellan stat och näringsliv. Det visar Government & the Global CEO - en global rapport från PwC som tar sikte på framtidens samhällsutmaningar.

Enligt rapporten är osäkerheten tydlig bland beslutsfattare inom stat och offentliga verksamheter världen över. Fyra av fem ser problem med tillväxten och 71 procent oroas över budgetunderskott. Rapporten har även definierat viktiga prioriteringar som regeringar runt om i världen behöver genomföra framåt:

  • Öka samspel och engagemang mellan den offentliga sektorn och näringslivet
  • Hantera osäkerhet och skapa förutsättningar för en innovativ och smart tillväxt för sysselsättning
  • Bygga motståndskraft genom flexibilitet och effektiva samarbetsformer.

Öka samspel och engagemang mellan den offentliga sektorn och näringslivet
Frågan om samarbete lyfts tydligt fram i rapporten. I takt med en tilltagande statlig inblandning i privata sektorns verksamhet ändras synen på roll och inflytande från stat och regering. Något som avspeglas i att 85 procent av företags vd:ar uppgav att regeringen och tillsynsmyndigheterna har inverkan på deras verksamhet och att 67 procent menar att de gör förändringar för att stärka sitt engagemang med regeringar och myndigheter.

– Oavsett om du gillar det eller inte så är offentlig och privat sektor mer beroende av varandra än någonsin tidigare. Därför måste det till en ändrad inställning och där det finns en verklig känsla av kompanjonskap i ”mellanrummet” från båda sidor, samtidigt som man har fundamentalt olika uppdrag. Det kan ses som om ett nytt socialt kontrakt håller på att förhandlas fram mellan den offentliga sektorn och näringslivet, säger Jan Sturesson, Global Leader Government and Public Services, PwC.

Hantera osäkerhet och skapa förutsättningar för en innovativ och smart tillväxt för sysselsättning
Enligt rapporten måste regeringar och offentlig sektor ta sitt ansvar för att möta utmaningarna inom näringslivet och minska osäkerhetsnivåer. Vi behöver skapa stabilitet i den finansiella sektorn. Särskilt genom att ta itu med offentliga sektorns underskott och skuldsättning. Fokus måste ligga på att minska kostnader genom att förnya och skapa bättre och mer innovativa modeller för samhällsservice, inklusive att utveckla själva Innovations Eco Systemet menar Jan Sturesson och fortsätter;

Statligt och kommunalt ägda företag kan komma att spela en nyckelroll i det framtida innovationssystemet. Detta kräver att ägarnas uppdrag blir tydligt för bolagen vad gäller innovations- och tillväxtagendan - hur kan vi på ett bättre sätt absorbera ny teknologi och service i detta företag, vilket också kräver professionella och innovativa upphandlingsformer.

Bygga motståndskraft genom flexibilitet
Rapporten lyfter även fram tre åtgärder som offentliga chefer bör fokusera på för att stå emot ett tufft ekonomiskt klimat. Deras organisationer måste skapa en förmåga att förutse framtidsscenarier och att anpassa sig till nya omständigheter och oförutsedda händelser genom att;

  • Minska på organisationens komplexitet
  • Förbättra informationen om kundens situation och behov – koppla till öppen innovation och nya plattformar
  • Utveckla nya affärsmodeller – för kluster som är kopplade till relevanta frågor – exempelvis - välbefinnande, mat och rörlighet, istället för traditionell industri- och branschlogik som sjukvård, jordbruk och kollektivtrafik

Regeringsföreträdare och ledare inom offentlig sektor står inför utmaningen att skapa balans mellan ett internt fokus på effektivitet och externt fokus på att hjälpa företag att skapa tillväxt, välstånd och arbetstillfällen. Genom att skapa ett nytt sätt att arbeta - ett nytt kontrakt mellan näringslivet och offentlig sektor – går det att tillsammans kan göra verklig skillnad för framtidens samhälle. Framöver kommer det också att krävas att den ideella sektorn tas med i detta nya kontrakt, savslutar Jan Sturesson.

Citat från några svenska respondenter i rapporten
– We are currently trying out new models of participation and citizen dialogue. A city is nothing more than the sum of its inhabitants and if we want to be relevant we have to go along with our citizens now and in the future. (Bengt Delang, City Director, City of Gothenburg, Sweden)

– The city of Stockholm doesn’t look at all like it did 10 years ago and we are serving an increasing population with fewer employees but in a more efficient way. E-government, shared services, outsourcing and new service delivery models have had a great impact on many aspects of the city on all levels. (Irene Svenonius, CEO of the City of Stockholm, Sweden)

Om rapporten Government & the Global CEO:
Rapporten baseras på intervjuer med 42 regeringsrepresentanter och vd:ar i offentliga organisationer. Resultateten har använts för att komplettera rapporten CEO Survey som omfattar 1 330 intervjuer med vd:ar inom näringslivet i 68 länder. Intervjuerna ägde rum under det sista kvartalet år 2012. Den fullständiga rapporten är tillgänglig via PwC:s Public Sector Research Centre - www.psrc.pwc.com.

För mer information kontakta:
Jan Sturesson, Global Leader Government and Public Services, PwC
Tel 0705-69 37 37, e-post: jan.sturesson@se.pwc.com

Martin Askman, presschef, PwC
Tel 0709-29 36 85, e-post:
martin.askman@se.pwc.com

Fakta om PwC:
PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatt- och affärsrådgivning med 3 800 medarbetare och 130 kontor runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra 66 000 kunder vilka utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn.

PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC och delar våra kunskaper, erfarenheter och lösningar med 180 000 medarbetare i 158 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar