Cyberbrott hotar bankernas tillväxt

Många bolag inom bank- och finansbranschen oroas över en ökande cyberbrottslighet. Nio av tio bolag är till och med bekymrade över att cyberbrotten hotar tillväxten i den egna verksamheten. Det visar branschresultaten från PwC:s globala undersökning CEO Survey.

– Vi ser tyvärr allt fler indikationer på att cyberbrotten ökar inom bank- och finansbranschen. Det här handlar om viktiga samhällsfunktioner och om vi inte agerar så har vi ett framtida samhällsproblem med oöverblickbara konsekvenser framför oss, kommenterar Jakob Bundgaard, ansvarig Cyber Security, PwC Sverige.

Undersökningen visar att så många som 89 procent oroas över att cyberbrott kan ge negativ påverkan på tillväxten i den egna verksamheten. Därmed placerar sig bank- och finanssektorn näst högst upp på oroslistan bland 19 kartlagda branscher.

Cyberhot och tillväxt
Fråga: Är du oroad över att cyberhot kan inverka negativt på er tillväxt? Svar i procent.

Ja, ganska eller mycket oroade 89
Nej, väldigt lite eller inte alls oroade 9
Vet inte 2

Källa: PwC:s CEO Survey - Bank- och finansbranschen

– För att möta cyberhoten måste vi nu få till ett ökat gränsöverskridande samarbete mellan politik, näringsliv och offentliga verksamheter. Som enskild aktör finns det sedan konkreta åtgärder att genomföra som gedigen riskanalys, kompetensutveckling inom organisationen och sist men inte minst att lyfta cybersäkerhet till ledningsgrupper och styrelser, avslutar Jakob Bundgaard.

Om undersökningen
Statistiken om synen på cyberhotet inom bank- och finansbranschen kommer från CEO Survey 2018 som är en global årlig undersökning. 1 293 vd:ar från 85 länder har medverkat varav 188 respondenter från bank- och finansbranschen. Här kan du läsa mer om undersökningen: https://www.pwc.se/ceosurvey.

För mer information:
Jakob Bundgaard, ansvarig Cyber Security, PwC Sverige
Telefon: 0709-29 13 23
E-post: jakob.bundgaard@pwc.com

Om PwC
PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning med 3 700 medarbetare på 100 kontor runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra 50 000 kunder vilka utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn.

PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC och delar våra kunskaper, erfarenheter och lösningar med 223 000 medarbetare i 157 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd.

Prenumerera

Dokument & länkar