Erikshjälpen redovisar bäst inom ideell sektor

Erikshjälpen mottog igår utmärkelsen Årets redovisning i den ideella sektorn. Utmärkelsen arrangeras av PwC och uppmärksammar de ideella föreningar och verksamhetsstiftelser som rapporterar verksamheten på ett öppet, tydligt och pedagogiskt sätt. Dessutom fick Röda Korsets Ungdomsförbund ett hedersomnämnande för sin årsredovisning.

PwC har under tolv år utsett den bästa redovisningen inom den ideella sektorn. Genom att lyfta fram goda exempel och peka på konkreta förbättringsområden vill tävlingen inspirera organisationer till att ytterligare utveckla sin redovisning.

– Vi känner oss oerhört hedrande över denna fina utmärkelse. Ett härligt erkännande och ett riktigt kvalitetskvitto för den öppenhet som vi vill ha mot våra givare. Vi strävar alltid efter att så tydlig som möjligt berätta om hur vi använder oss av gåvorna och på ett enkelt sätt visa resultat av våra insatser. Med vår årsredovisning har vi gjort vårt yttersta för att leva upp till det förtroende som våra givare har för vår organisation, säger Bengt Swerlander, generalsekreterare Erikshjälpen.

– Inom den ideella sektorn blir det allt viktigare med redovisningar som inte bara uppfyller redovisningsreglerna, utan också berättar om själva verksamheten. Det är till exempel viktigt med beskrivning av uppdrag, mål, aktiviteter, resursanvändning och effekter. På så sätt kan medlemmar, bidragsgivare och andra intressenter ta del av resultat som verksamheten har uppnått under året. Erikshjälpen är en föregångare när det gäller dessa kriterier, berättar Marie Welin, PwC och ansvarig för utmärkelsen Årets redovisning i den ideella sektorn.

Juryns motiveringar:
Erikshjälpen (erhöll utmärkelsen Årets redovisning i den ideella sektorn)
”Erikshjälpen, insamlingsstiftelsen Farbror Eriks barn- och hjälpverksamhet, tilldelas utmärkelsen ”årets redovisning i den ideella sektorn”. Med en omfattande och mångfacetterad internationell verksamhet lyckas man på ett fint sätt skapa sammanhang i berättelsen och med griffeltavlor inför varje avsnitt påminns man om barnkonventionen. Erikshjälpens uppdrag, varför man finns till, redovisas tydligt och tidigt. Återkoppling sker fortlöpande genom att organisationens mål länkas till situationen i de länder där man är verksam och till vad som har uträttats under året. Redan i verksamhetsberättelsen ges rejält utrymme för intäktssidan (som insamling och secondhand-butiker), vilket på ett elegant sätt gör att läsaren lättare förstår det arbete som ligger bakom vad som sedan redovisas i resultat- och balansräkning.”

Röda Korsets Ungdomsförbund (erhöll ett hedersomnämnande)
”Juryn vill ge Röda Korsets Ungdomsförbund ett hedersomnämnande för dess redovisning för 2012. Syftet att rapportera och utvärdera årets verksamhet är tydligt samtidigt som berättelsen är läsvärd. Pedagogiska läsanvisningar som ”Verksamhetsberättelse och årsredovisning – så funkar det” hjälper läsaren. Rubriker som ”Det där som har gått riktigt bra” eller ”Det där som har gått mindre bra” samt illustrativa symboler påminner oss om vad som är centralt och skapar trovärdighet. Publikationen är medryckande och signalerar att det ideella engagemanget ger förbundet dess energi. Ett sparsmakat format tyder samtidigt på att de resurser som lagts ner är väl använda.”

Följande organisationer gick vidare till finalen i Årets redovisning inom ideella sektorn:
Cancerfonden, ECPAT, Erikshjälpen, Hyresgästföreningen, Rädda barnen, Röda Korset, Röda Korsets Ungdomsförbund, Kommunal, Svenska Friidrottsförbundet, Svenska Livräddningssällskapet

För mer information kontakta:
Marie Welin, ansvarig för tävlingen Årets redovisning inom ideella sektorn, PwC Sverige
Tel 0709-29 42 98, e-post: marie.welin@se.pwc.com

Martin Askman, presschef, PwC Sverige
Tel 0709-29 36 85, e-post: martin.askman@se.pwc.com

Fakta om PwC:
PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatt- och affärsrådgivning med 3 800 medarbetare på 130 orter runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra 66 000 kunder vilka utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn.

PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC och delar våra kunskaper, erfarenheter och lösningar med 184 000 medarbetare i 157 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar