Innovation allt viktigare för framtidens banker

Ekonomisk osäkerhet och utökade regelverk fortsätter att prägla bank och finanssektorns framtidssyn. Men även om de akuta frågorna tar stor plats så lyfter allt fler av bank- och finanscheferna blicken mot mer långsiktiga utmaningar. Innovation och den digitala utvecklingen lyfts fram som två avgörande delar för branschens framtid. Tillväxtländer blir allt viktigare för expansion och Afrika anses nu som en av de mest intressanta investeringsregionerna. Det visar en ny undersökning från PwC där 122 vd:ar från 42 länder inom bank och finanssektorn har medverkat.

– Regelverk riskerar att övergå i regelvärk för banker och finansiella företag enligt de bank- och finansledare som vi har frågat ut om framtiden. 81 procent av dem anser att för omfattande regelverk och ekonomisk osäkerhet ses som de stora hoten mot tillväxt i det egna företaget, kommenterar André Wallenberg, branschansvarig för Banking & Capital Markets, PwC Sverige.

Nya regelverk påverkar strategier
Enligt undersökningen innebär utökade regelverk en direkt påverkan på framtida strategier. 74 procent av företagsledarna räknar med att göra förändringar i affärsstrategierna under det kommande året. Huvudskälet är förändringar i regelverken. Nya regelverk innebär även nya kostnader och för att klara dessa nya krav räknar närmare 60 procent av vd:arna med att inrätta nya kostnadsreducerande initiativ under det kommande året.

Den digitala utvecklingen och innovation hamnar i fokus
Men även om fokus läggs på akuta utmaningar så blickar många bank- och finanschefer längre bort mot framtidshorisonten och hur förändringar i den globala ekonomin, ny teknologi och ändrade konsumentbeteenden långsiktigt påverkar deras marknader. Rapporten slår fast att många företagsledare tänker lägga större resurser på innovation. Den digitala utvecklingen prioriteras tydligt och ses som en möjlighet till att interagera närmare kunden. Att ny teknologi och produktutveckling är nyckelaspekter för tillväxt bekräftas av att 64 procent av de utfrågade vd:arna tänker stärka kapaciteten inom dessa områden.

– Bankerna måste helt klart fortsätta på den inslagna digitala vägen, men samtidigt finns här en paradox. Satsningar på innovation och produktutveckling tillhör framtiden men öppnar samtidigt upp för nya aktörer att ta sig in på bankarenan. I vår undersökning uttrycks att framtidens konkurrenter inte enbart kommer från den traditionella banksektorn utan från större teknologiföretag. Märkligt nog visar svaren att bank- och finanscheferna inte tar detta hot på tillräckligt stort allvar, säger André Wallenberg.

Afrika tar plats på tillväxtkartan

Resultaten visar även på ökat fokus när det gäller tillväxtekonomier. 60 procent av respondenterna menar att tillväxtmarknaderna är viktigare för företagets framtid än de traditionella marknaderna. Afrika nämns som en lika viktig region som Asien när det gäller tillväxt under det kommande året och där hela 85 procent tror på expansion för företaget under det kommande året.

Attraktiva regioner för tillväxt under de kommande tolv månaderna

Region Tillväxt (% av respondenterna)
Sydostasien 87
Östasien 86
Afrika 85
Latinamerika 78
Australien & Oceanien 69
Sydasien 64
Nordamerika 53
Mellanöstern 50
Central- och Östeuropa/Centralasien 38
Västeuropa 29

Källa: B&C Markets - CEO Survey

Men det finns även orosmoln när det gäller expansion och aktivitet på tillväxtmarknaderna.

– Det handlar dels om att tillväxtmarknadernas inhemska aktörer skapar allt starkare egna nätverk . Här visar undersökningen på tydliga risker där företagsledarna oroas över att exkluderas från dessa nya länkar mellan aktörer inom tillväxtekonomierna. Dels oroas drygt hälften av vd:arna över de protektionistiska tendenser som finns på nationella nivåer inom vissa framväxande ekonomier, avslutar André Wallenberg.

Om Banking & Capital Markets - CEO Survey:

Resultaten baseras på undersökningen Global CEO Survey där slutsatserna från 122 företagsledare inom bank- och kapitalmarknaden från 42 länder har sammanställts. Undersökningen genomfördes under fjärde kvartalet 2011.

För ytterligare information kontakta:
André Wallenberg, branschansvarig för Banking & Capital Markets, PwC Sverige
Tel: 0709-29 41 62, e-post: andre.wallenberg@se.pwc.com

Martin Askman, presschef, PwC Sverige
Tel: 0709-29 36 85, e-post: martin.askman@se.pwc.com

Fakta om PwC:
PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatt- och affärsrådgivning med 3 800 medarbetare och 130 kontor runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra 66 000 kunder vilka utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn.

PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC och delar våra kunskaper, erfarenheter och lösningar med 169 000 medarbetare i 158 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar