Låg omsättning av ledamöter i börsbolagens styrelser

En majoritet av samtliga styrelseledamöter bland börsnoterade bolag i Sverige är födda på 50-talet och återväxten av yngre styrelseledamöter är svag. Det här kan på sikt innebära problem för börsbolagen när en stor del av ledamöterna på börsbolagen ska pensioneras de närmaste åren. Andelen kvinnliga ledamöter som tar styrelseplats bland börsbolagen fortsätter att öka. Det visar en färsk rapport från PwC som omfattar cirka 1 800 styrelseledamöter och 300 svenska börsnoterade bolag på listorna small-, mid- och large cap.

- Erfarenhet ska värderas högt bland börsbolagens styrelser men vi ser en tendens att det kan ske på bekostnad av yngre ledamöter som behöver tid på sig att även de skaffa sig erfarenhet. Samtidigt har noteringsklimatet på börsen de senaste åren varit mycket gott och många nya bolag har tagit sig till börsen. Det innebär ytterligare efterfrågan på erfarna styrelseledamöter som på sikt riskerar att bli en bristvara. Här finns anledning och tro att valberedningar bland börsbolagen inte lägger tillräckligt mycket fokus på successionsordningen för de styrelseledamöter som ska ersättas i inom några få år, säger Anna Gustring Boman, skatterådgivare på PwC.

En hög transaktionsnivå på börsen har medfört att många nya bolag tagit sig till börsen och det totala antalet styrelseledamöter har ökat till cirka 1800 styrelseledamöter för samtliga bolag listade på small-, mid- och large cap.

Genomsnittliga arvoden till styrelsen har ökat
I samband med årsstämmorna 2017 uppgick det genomsnittliga arvodet för ordförande till cirka 732 000 kronor, en ökning med drygt 4 procent. Samma trend ser vi i den genomsnittligt arvode för ordinarie ledamöter som ökar med 3 procent, till cirka 284 000 kronor. Bland mid cap-bolag ökar arvodet till ordförande tydligt med i genomsnitt 12 procent och med 6 procent till ordinarie ledamöter. Mid cap är därmed den lista vars arvode till ordinarie ledamöter ökar mest.

De tio styrelseledamöter med högst arvode från uppdrag på Stockholmsbörsens listor innehar fem eller sex uppdrag vardera och erhåller ett sammanlagt arvode om drygt 29 miljoner kronor. Det motsvarar ett genomsnittligt arvode per uppdrag om cirka 540 000 kronor.

Topp 10 - bolagen med högst sammanlagt arvode för styrelsen, kr:

Large Cap Arvode       Mid Cap Arvode       Small cap Arvode
Ericsson 13 945 000 Scandic Hotels Group 4 700 000 Eniro AB 2 315 000
SEB 13 710 000 TF Bank 4 200 000 Concordia 2 085 000
Volvo 12 575 000 Capio 3 975 000 Studsvik  2 075 000
Handelsbanken 12 485 200 Hoist Finance 3 850 000 Tradedoubler 2 066 000
Nordea 12 113 000 Oriflame Holding 3 782 000 Rottneros  1 925 000
Investor 9 995 000 Nordnet 3 500 000 Karolinska Dev.  1 800 000
Swedbank 8 780 000 Nordax Group 3 450 000 Beijer Electronics Gr. 1 785 000
Skanska 8 485 000 Elanders 3 409 000 Precise Biometrics 1 735 000
Kinnevik 8 450 000 Transcom Worldwide 3 304 390 Edgeware 1 725 000
Kindred Group 8 208 000 Rezidor Hotel Group 3 132 850 Seamless Distribution 1 700 000

Källa: PwC, siffror avser räkenskapsåret 2016. 

Andelen kvinnliga ledamöter fortsätter att öka
Könsbalansen fortsätter att förbättras och det är de större bolagen som visar vägen. I samband med årsstämmorna 2017 ökade andelen kvinnliga ledamöter med i genomsnitt fem procentenheter jämfört med föregående år, till 36 procent.

- Large cap är den lista som visar högst andel kvinnliga ledamöter styrelseledamöter med 39 procent. Man är därmed i linje med regeringens mål om 40 procent kvinnlig representation bland bolagsstyrelser. Bolagen noterade på övriga listor ligger hack i häl och fortsätter utveckling i samma takt kommer man inom några år nå gränsen på 40 procent kvinnor bland börsbolagsstyrelser, säger Anna Gustring Boman.

En förklaring till den relativt stora ökningen av andelen kvinnor är ytterligare krav enligt Svensk kod för bolagsstyrning (Bolagskoden) på huruvida bolagen har någon mångfaldspolicy och hur denna tillämpats avseende styrelsens sammansättning.

För mer information kontakta:
Anna Gustring Boman, PwC Sverige
Tel: 0709-29 32 89, e-post: anna.gustring.boman@pwc.com

Carlos Cancino, presskontakt PwC
Tel: 0768-36 98 73 85, e-post: carlos.cancino@pwc.com

Om PwC
PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning med 3 700 medarbetare på 100 kontor runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra 50 000 kunder vilka utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn.

PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC och delar våra kunskaper, erfarenheter och lösningar med 223 000 medarbetare i 157 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media