Landstinget i Jönköping bäst på att redovisa verksamheten

För nionde året i rad har Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers utsett den bästa förvaltningsberättelsen bland landets kommuner och landsting. Årets vinnare blev Landstinget i Jönköping som bland annat är mest framgångsrika när det gäller att knyta samman årsredovisningen med verksamhetsstyrningen.

Utgångspunkten för tävlingen ”Bästa förvaltningsberättelse i årsredovisningen 2006” är att årsredovisningen ska vara en del av kommunens eller landstingets styrsystem. I tävlingen premieras även ”god ekonomisk hushållning”, det vill säga förmågan att redovisa hur mål, riktlinjer eller uppdrag uppfylls eller genomförs. Andra bedömningskriterier är förmågan att öppet presentera eller kommunicera fakta samt grad av nytänkande och kreativitet.

– Vi har sett en successiv utveckling av årsredovisningarna under de år som tävlingen har genomförts. Det är naturligtvis väldigt glädjande att landets kommuner och landsting sätter styrning och kommunikation av den egna verksamheten allt högre upp på agendan. Något som i synnerhet gäller årets vinnare Landstinget i Jönköping, kommenterar Anders Haglund, utvecklingsansvarig, Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

Juryns motivering till vinnaren Landstinget i Jönköping:
”Årsredovisningen är konsekvent utformad i förhållande till Landstingets styrmodell. I årsredovisningen finns en mycket tydlig avrapportering av mål och riktlinjer som ger ett ärligt svar på frågan om god ekonomisk hushållning har uppnåtts”.

Årets tävlingsbidrag höll en genomgående hög nivå. Inte minst bidrag från nya deltagare i tävlingen som Järfälla, Umeå, Örnsköldsvik, Uppsala och Mark.
Utöver vinnaren tilldelades även Luleå kommun ett hedersomnämnande;
”Årsredovisningen utgör en naturlig del i kommunens styrsystem som också omfattar de kommunala företagen. Avrapporteringen av målen är mycket tydlig och ger synnerligen goda förutsättningar att bedöma måluppfyllelsen.”

Prisutdelningen för ”Bästa förvaltningsberättelse i årsredovisningen 2006” sker i samband med Föreningen Sveriges Kommunalekonomers ekonomichefsdagar den 10-11 januari 2008.

I juryn för tävlingen ingick följande personer:
Stefan Ackerby, bitr. chefsekonom, Sveriges Kommuner och Landsting
Lennart Hansson, sektionschef, Sveriges Kommuner och Landsting
Ulf Ramberg, ek dr och forskningsledare, KEFU, Lund
Harald Lindström, ordförande, Rådet för kommunal redovisning
Björn Brorström, professor, Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet
Ola Eriksson, kanslichef, Föreningen Sveriges Kommunalekonomer
Anders Haglund, Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers (juryordförande)

Prenumerera

Dokument & länkar