Många nya incitamentsprogram bland de stora börsbolagen

Intresset för incitamentsprogram är stort bland de svenska börsbolagen. I synnerhet gäller det större noterade bolag, där 39 procent har infört nya program under det första halvåret 2007. Allt fler anställda omfattas av incitaments-programmen, men samtidigt ställs även tydligare prestationskrav för att få del av utfallet. Det visar en årligen återkommande studie från Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers har sedan 2002 kartlagt svenska börsbolags incitamentsprogram i studien ”Incitamentsprogram i svenska börsföretag”. Årets utökade undersökning visar att ungefär vart fjärde börsföretag (24 procent) har infört nya program under det första halvåret 2007. Bland de större bolagen på den så kallade Large Cap-listan har hela 39 procent av bolagen infört nya incitamentsprogram.

I undersökningen framkommer även att allt fler anställda omfattas av incitamentsprogrammen. 37 procent av de nya programmen har riktats till samtliga bolagets anställda. Motsvarande siffra i 2006 års undersökning var endast 10 procent.

Samtidigt som programmen riktar sig till fler ställs även högre krav på prestation för att programmen ska ge utfall. 57 procent av de nyinstiftade programmen har ytterligare villkor förutom fortsatt anställning. Exempel på krav är uppfyllande av finansiella mål, tillväxt i vinst per aktie eller tillväxt i substansvärde.

När det gäller den specifika utformningen så ökar antalet aktieprogram. Fortfarande är dock teckningsoptioner den vanligaste programformen.

– Vi ser en trend i att tydligare krav ställs i samband med att incitamentsprogrammen införs och det är dessutom en utveckling som vi tror kommer att fortsätta. Det är tydligt att företag lägger alltmer vikt vid noggrann förberedelse, genomförande och uppföljning av sina incitamentsprogram, kommenterar Magnus Lidén, vid Corporate Finance inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

Studien baseras på analyser av kallelser till årsstämmor och extra bolagsstämmor under perioden 1 januari t o m 30 juni 2007. Årets studie är utökad och omfattar 366 bolag på Stockholmsbörsen, First North och NGM Equity.

Prenumerera

Dokument & länkar