Mobilen trotsar lågkonjunkturen enligt global kartläggning av mediebranschen

Den globala marknaden för media och underhållning går på tomgång under 2009 och 2010. Men under perioden 2011-2013 tar marknaden rejäl fart igen med en årlig tillväxt på 6 procent vilket gör att den värderas till över 10 triljoner kronor år 2013. Den ekonomiska krisen innebär en tillbakagång på flera marknader men driver också på övergången till digitala lösningar och innehåll. Mobila tjänster spås bli vinnare både globalt och på den svenska marknaden. Det visar PricewaterhouseCoopers årliga framåtblickande rapport om marknaden för media och underhållning.

PricewaterhouseCoopers Global Entertainment & Media Outlook 2009–2013 analyserar och ger prognoser för hela den globala marknaden inom media och underhållning. En marknad som spås backa med 3,9 procent 2009 följt av en knapp uppgång 2010 och sedan en kraftig uppgång till 7,1 procents tillväxt 2013. De mobila tjänsterna är vinnarna. Till exempel ökar marknaden för interntuppkoppling via mobilen dramatiskt och mer än fördubblas under perioden till en omsättning på 891 miljarder kronor år 2013. Även mobilreklamen trotsar lågkonjunkturen och ökar dramatiskt. Sverige är ett av de länder där ökningen är störst, hela 24,2 procent per år vilket innebär en ökning från 336 till 992 miljoner kronor under perioden 2008 till 2013. – Det är tydligt att mobilen som allinstrument blir allt viktigare för den framtida mediemelodin. I Sverige sker utvecklingen explosionsartat men allra mest i framkant är länderna i Asien. Till exempel genereras nästan tre fjärdedelar av intäkterna när det gäller internet i mobilen från de tre länderna Japan, Kina och Sydkorea, säger Nicklas Kullberg, branschansvarig för media inom PricewaterhouseCoopers i Sverige. Migreringen från traditionell media till digital syns tydligast inom tidningsvärlden. Tidningsreklamen globalt väntas minska från 1459 miljarder kronor 2008 till 1317 miljarder kronor år 2013. På den svenska marknaden ser vi liknande trend samtidigt som den digitala annonseringen skjuter fart rejält. – Sverige är det land i Europa som har den snabbaste tillväxttakten när det gäller digital tidningsannonsering, med hela 14 procent i årligt snitt. Vi ser då en fördubbling av den svenska marknaden till 2013, från 528 miljoner kronor till 1016 miljoner kronor år 2013, säger Nicklas Kullberg. Rapporten förutspår även en dramatiskt minskad skivförsäljning av musik och detta trots en ökning av den totala konsumtionen. Den fysiska distributionen förväntas minska från 176 miljarder kronor till 90 miljarder kronor 2013. Samtidigt skjuter den digitala distributionen fart och på den svenska marknaden väntas en ökning på 40 procent fram till 2013. – Upphovsrättsdebatten kan antas spela en roll i vad vi nu ser. Samtidigt som den illegala nedladdningen är betydande så driver även den legala försäljningen utvecklingen och här förväntar vi oss en ökning med 21 procent per år globalt fram till 2013, avslutar Nicklas Kullberg. Om rapporten PricewaterhouseCoopers Global Entertainment & Media Outlook 2009-2013 är den tionde upplagan med djupanalyser och prognoser inom tio olika segment på marknaden från fyra olika regioner: Nordamerika med USA och Kanada, EMEA med Europa, Mellanöstern och Afrika, Asien och Stillahavsregionen, samt Latinamerika. Samtliga siffror i detta pressmeddelande är omräknade från amerikanska dollar till svenska kronor efter kursen 8,0.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar