Nya produkter och tjänster ska lyfta tillverkningsindustrin

När företagsledare inom tillverkningsindustrin tycker till om framtiden hamnar innovation, nya strategier och kompetensförsörjning högst upp på agendan. Utveckling av nya produkter och tjänster ska leda vägen till tillväxt och drygt 8 av 10 företagsledare säger sig öka kapaciteten inom forskning och utveckling under det kommande året. Även personalfrågor är i fokus och närmare hälften av cheferna tycker att det har blivit svårare att hitta rätt kompetens. Det visar en undersökning från PwC där 156 vd:ar från 41 länder inom tillverkningsindustrin har medverkat.

– Tillverkningsindustrin förknippas ofta med traditionellt tänkande men nu säger drygt var tredje företagsledare i branschen (35 procent) att nya produkter och tjänster blir den huvudsakliga källan för tillväxt under de kommande tolv månaderna, kommenterar Olof Enerbäck, branschansvarig för Industrial manufacturing, PwC Sverige.

Innovation i centrum
För att få utvecklingspusslet med nya produkter och tjänster på plats, så svarar 84 procent av företagsledarna att de tänker öka resurser för forskning och utveckling under det närmaste året.
– Många företag i branschen har mer effektiva processer idag än för några år sedan. Delvis på grund av innovationer. Vi ser att företagsledarna håller uppe tempot och så många som 68 procent säger att de nu ökar fokus på innovationer som kan reducera processkostnader, berättar Olof Enerbäck.

Strategiska förändringar till följd av europeisk turbulens
Rapporten visar även på oro för de ekonomiska utsikterna i Europa samt eurons framtid. Många av företagsledarna i undersökningen känner av den europeiska skuldkrisen. Över hälften av cheferna menar att deras företag har blivit direkt påverkade och så många som 47 procent har ändrat sitt affärsbeteende på grund av situationen.

Men trots ekonomisk turbulens tror 4 av 5 företagsledare på tillväxt i det egna företaget under de kommande 12 månaderna. För att nå tillväxtmålen så blickar allt fler tillverkningsföretag mot strategiska förändringar. 72 procent av vd:arna menar att de nu ändrar sina strategier i år på grund av svag ekonomi, ändrade konsumentbeteenden och kompetenshot.

Kompetensjakten har högsta prioritet
Resultaten visar även att ungefär hälften av vd:arna tycker att det blir allt svårare att hitta rätt kompetens och 71 procent tänker lägga mer tid på att utveckla talang- och ledarskapsområdena. Därmed seglar talang och ledarskap upp som de delar som cheferna är mest angelägna att lägga mer tid på framöver. Till och med mer högprioriterat än kundkontakter och effektivisering av organisationen.

Det är helt klart ansträngningar som lär behövas. Närmare hälften av de medverkande branschcheferna säger nämligen att det blir allt svårare att hitta rätt kompetens på grund av att det råder underskott på kvalificerad arbetskraft. Inte minst gäller det ingenjörer . En kategori som spelar en nyckelroll när det gäller de så viktiga innovationsprocesserna och även utgör en bas för många företags tillförsel av mellanchefer.
– Mycket riktigt visar vår undersökning att just erfarna mellanchefer är den kategori som det är svårast att hitta och behålla rätt kompetens inom, vilket 49 procent av respondenterna anger. Många vd:ar inom tillverkningsbranschen upplever även problem med att attrahera och behålla yngre arbetskraft, menar Olof Enerbäck.

Om Industrial Manufacturing - CEO Survey:
Resultaten baseras på undersökningen Global CEO Survey där slutsatserna från 156 företagsledare inom tillverkningsindustrin från 41 länder har sammanställts. Undersökningen genomfördes under fjärde kvartalet 2011.

För ytterligare information kontakta:
Olof Enerbäck, branschansvarig för Industrial manufacturing, PwC Sverige

Tel: 0709-29 12 90, e-post: olof.enerback@se.pwc.com

Martin Askman, presschef, PwC Sverige
Tel: 0709-29 36 85, e-post: martin.askman@se.pwc.com

Fakta om PwC:
PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatt- och affärsrådgivning med 3 800 medarbetare och 130 kontor runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra 66 000 kunder vilka utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn.

PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC och delar våra kunskaper, erfarenheter och lösningar med 169 000 medarbetare i 158 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar