Öhrlings PricewaterhouseCoopers förvärvar Uppsala-företaget JCH-gruppen

Öhrlings PricewaterhouseCoopers fortsätter att expandera inom Uppsala-området. Den 1 november förvärvas JCH-gruppen AB. Företaget arbetar i huvudsak med redovisning och rådgivning och har huvuddelen av sina kunder bland mindre och medelstora företag.

Förvärvet av JCH-gruppen innebär att Öhrlings PricewaterhouseCoopers tar ytterligare ett steg i satsningen på affärsservice och ekonomiadministrativa tjänster i Uppsala-regionen. JCH-gruppen är årets andra förvärv i Uppsala där Svefak tillkom i februari.
– JCH-gruppen har ett brett tjänsteutbud när det gäller redovisningstjänster, vilket innebär att många företag använder oss som en ekonomiavdelning. Vi kan sköta allt från registrering, rapportering och analys, till deklaration, bokslut och årsredovisning samt även utgöra företagets eknomichefsfunktion, berättar Jörgen Jonsson, VD för JCH-gruppen.

Affären är ett led i Öhrlings PricewaterhouseCoopers ökade fokus på tjänster inom ekonomiadministration. Satsningen sker både med organisk tillväxt och genom förvärv.
– Vi fortsätter att utveckla våra tjänster inom ekonomiadministration, vilket gör oss till ett starkt alternativ till den traditionella ekonomiavdelningen. Totalt är vi över 90 anställda i Uppsala där drygt 50 arbetar med ekonomiadministration. Det innebär att vi inom ekonomiadministrationsområdet nu kan hantera såväl stora flöden av transaktioner som upprätthålla kvalificerade ekonomichefsfunktioner, kommenterar Leonard Daun, kontorschef Uppsala, Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

JCH-gruppen blickar framåt och ser stora fördelar med förändringen.
– Förutsättningarna för att utveckla våra tjänster ökar markant. Tack vare ökade resurser, ökad tillgång till specialister inom ett stort antal områden och tillgång till helhetslösningar inom IT-området, kan vi bli ännu bättre på det som vi redan idag gör bra, avslutar Jörgen Jonsson.

Om JCH-gruppen AB
• JCH-gruppen grundades 1985 av bröderna Jörgen och Claes-Henrik Jonsson.
• Företaget har idag 15 anställda.
• Kärnverksamheten är personlig och professionell redovisning och ekonomisk rådgivning, men företaget tillhandahåller även tjänster som rör , ledningsfunktioner och administrativa lösningar.

Prenumerera

Dokument & länkar