PwC förstärker inom Cyber Security – rekryterar säkerhetsprofilen Johan Wiktorin

En av Sveriges mest välmeriterade säkerhetsexperter tar steget till PwC. Johan Wiktorin med mångårig erfarenhet från bland annat säkerhetsfrågor inom näringslivet och Försvarsmakten, ansluter till PwC:s affärsområde Cyber Security. PwC har därmed gjort ytterligare en rekrytering som befäster positionen som det ledande konsultföretaget inom säkerhetsområdet. 
 

Att hantera digital säkerhet blir allt viktigare för såväl näringsliv som offentlig verksamhet. I dagsläget arbetar ett sjuttiotal konsulter på PwC med att stödja kundernas verksamheter inom området Cyber Security. Tillväxttakten är hög och expansionen sker genom både företagsförvärv och rekryteringar. 

Nu förstärks affärsområdet ytterligare med säkerhetsprofilen Johan Wiktorin som ska hjälpa till att lösa säkerhetsutmaningar för PwC:s kunder. Johan Wiktorin som även är en välkänd försvars- och säkerhetskommentator i media ansluter till PwC i slutet av september. 

- Med Johan Wiktorins spetskompetens har vi möjlighet att ytterligare vässa vårt erbjudande inom Cyber Security. Både på nationell strategisk nivå och när det gäller operativ kompetens för organisationers säkerhetsutmaningar, kommentar Rolf Rosenvinge, affärsområdeschef Cyber Security, PwC.

- PwC har vuxit fram som ledande aktör när det gäller frågor kopplade till säkerhet, vilket gör det här till en fantastisk möjlighet för min del. Dessutom vill jag gärna bidra till PwC:s vision om ett väl fungerande och hållbart näringsliv och samhälle som inger förtroende. Där har säkerhetsfrågorna en självklar plats, kommenterar Johan Wiktorin, Director Intelligence vid Cyber Security, PwC.
 
Mer om Johan Wiktorin
- Har under flera år drivit eget företag med inriktning att hjälpa företagsledningar och styrelser att stärka säkerhetsarbetet. 
- Lång erfarenhet av att kartlägga hotbilder och trender inom cyberbrott.
- Har även en militär bakgrund och var bland annat drivande när det gäller skapandet av 31:a Luftburna bataljonen (31.Lbbat) samt Nationella underrättelseenheten. 
- Är regionansvarig för Norden och de baltiska staterna inom organisation Strategic Competitive Intelligence Professionals (SCIP).

För ytterligare information, kontakta:
Rolf Rosenvinge, affärsområdeschef Cyber Security vid PwC
Telefon: 0703-37 12 15
E-post: rolf.rosenvinge@pwc.com 
 

Om PwC
PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning med 3 700 medarbetare på 100 kontor runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra 50 000 kunder vilka utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn.

PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC och delar våra kunskaper, erfarenheter och lösningar med 223 000 medarbetare i 157 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd.

Taggar: