PwC förvärvar innovationsbyrån Pond och förstärker kompetensen inom affärsrådgivning

PwC Sverige har förvärvat Pond Innovation AB, en av Sveriges ledande byråer inom varumärkesstrategi, strategisk innovation och digitala tjänster. Förvärvet ingår i PwC:s strategi att vara Sveriges ledande leverantör av affärsrådgivningstjänster i den digitala eran. 

Nästan alla företag och organisationer påverkas idag av ett omfattande förändringstryck. Nya aktörer utmanar hela branscher och behovet av att ständigt ligga i framkant är avgörande för att överleva och utvecklas. 67 % av ledande befattningshavare menar att innovation är den viktigaste drivkraften för organisk tillväxt för alla företag oavsett sektor eller geografi.

- Vi ser en kraftig ökning i efterfrågan hos våra kunder efter affärslösningar ur nya perspektiv för att möta och leda utvecklingen i den snabbt föränderliga värld vi lever i. I och med förvärvet av Pond utökar vi kraftigt vår kapacitet att hjälpa våra kunder att möta framtiden, säger Peter Nyllinge, vd PwC Sverige.

PwC:s erfarenhet av att hjälpa företag världen över med rådgivningstjänster i kombination med Ponds spetskompetens inom varumärkesstrategi, innovation och digital tjänsteutveckling positionerar oss att stödja såväl befintliga som blivande kunder med att utveckla innovativa, upplevelseskapande tjänster och produkter.

- Idag hjälper vi våra kunder att definiera tydliga kundlöften och omsätta dessa till fantastiska upplevelser och innovationer i den digitala och fysiska världen. Tillsammans med PwC blir vårt erbjudande ännu vassare och vi stärker förmågan att skapa och genomföra transformativa upplevelser med våra kunder, kommenterar Dan Josefsberg, vd Pond.

Som ett led i PwC:s ambition att ligga i den absoluta framkanten ska nu PwC Experience Center, ett helt nytt koncept, lanseras i Sverige.

-Experience Center blir en fysisk arena för innovation där vi tillsammans med våra kunder i en kreativ och inspirerande miljö skapar nya affärsmodeller, unika kundupplevelser och sätt att jobba smartare i den digitala eran, förklarar Fredrik Lindblad, Digital Transformation Leader, PwC.


Om Pond Innovation AB

Pond Innovation AB är ett rådgivande privatägt företag med ca 75 medarbete och en omsättning på drygt 100 miljoner kronor. Företaget har levererat innovation-, design- och digitaltjänster till företag och organisationer i Sverige sedan starten år 1999 och är en av de ledande aktörerna i Sverige inom sitt område. PwC förvärvar verksamheten inom varumärkesstrategi, innovation- och digitaltjänster med ca 50 anställda. Designverksamheten skiljs av i ett självständigt bolag som inte ingår i PwC:s förvärv.

För mer information kontakta:
Peter Nyllinge, vd, PwC Sverige
Tel: 0709-29 30 60, e-post: peter.nyllinge@se.pwc.com

Emanuel Ramstedt, ansvarig Advisory, PwC Sverige
Tel: 010-212 99 66, e-post: Emanuel.ramstedt@se.pwc.com

Dan Josefsberg, vd, Pond
Tel 0734- 100107, e-post: dan.josefsberg@pondsthlm.com

Om PwC
PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning med 3 600 medarbetare på 100 kontor runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra 50 000 kunder vilka utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn.

PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC och delar våra kunskaper, erfarenheter och lösningar med 223 000 medarbetare i 157 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar