PwC prisar We Effect för bästa redovisning i den ideella sektorn

För 14:e året i rad har PwC stått värd för Ideellt Forum. I år fick We Effect ta emot utmärkelsen Årets redovisning i den ideella sektorn. Man prisas bland annat för tydlig redovisning av uppnådda resultat och hur dessa kopplas till mål för att kunna utvärdera verksamheten. Juryn delade även ut ett hedersomnämnande till Sjöräddningssällskapet.

PwC har under fjorton år årligen erhållit och granskat många nominerade årsredovisningar och utsett 10 finalister. En oberoende jury beslutar sedan vilken av dessa som är den bästa redovisningen inom den ideella sektorn. Genom att lyfta fram goda exempel och peka på konkreta förbättringsområden vill utmärkelsen inspirera organisationer till att ytterligare utveckla sin redovisning.

Ola Richardsson, kommunikationschef och Lotta Nannmark, produktionsledare på We Effect,

- Det känns jättekul och inte något vi räknade med. Vi har jobbat mycket under året med årsredovisningen och fått fram en årsredovisning som speglar hela organisationen och vårt varumärke. Det känns som att årsredovisningen andas oss. Vi har valt bilder på starka självständiga personer som tittar in i kameran och de är namngivna. Vi är stumma av glädje och stolta över det vi gjort!

- Jag tror inte det har gått någon förbi att omvärlden i allt större grad uppmärksammar organisationer arbetar med sin redovisning. Olika intressentgrupper kräver mer och det räcker inte med att enbart uppfylla redovisningsreglerna. Är du dessutom verksam inom ideell sektor kan kraven från omvärlden många gånger vara ännu hårdare jämfört med verksamheter inom den privata sektorn säger Marie Welin, auktoriserad revisor och ansvarig för utmärkelsen Årets redovisning i den ideella sektorn.

Årets redovisning - juryns motivering:
“We Effect redovisar tidigt och tydligt både ändamål och vision. Genom fin grafik beskrivs komplexa sammanhang. Läsaren får en bild av hur insatserna prioriteras och hur verksamheterna hänger ihop. Man visar hur gåvor och bidrag används och i verksamhetsberättelsen lyfts konkreta exempel ur det faktiska biståndet fram. Vikten av den egna kommunikationen synliggörs och förklaras. Samtidigt strävar man område för område efter att koppla under året uppnådda resultat till organisationens mål för att på så sätt utvärdera verksamheten under 2014.”

Hedersomnämnande
Många idéburna och ideella organisationer vilar på det engagemang, den kraft och de resurser som medlemmar och frivilliga bidrar med. Det är något som vi ibland tycks ta för givet och sällan presenterar i redovisningarna. Juryn vill därför uppmärksamma Sjöräddningssällskapet med ett hedersomnämnande.

“Juryns hedersomnämnande går till Svenska Sällskapet för Sjöräddning av Skeppsbrutne (Sjöräddningssällskapet) som i verksamhetsberättelsen tydligt lyfter fram de ideella insatsernas betydelse. Under rubriken "Vårt viktigaste kapital" synliggörs detta särskilt genom att man på hela fem sidor publicerar namnen på alla de frivilliga sjöräddare som var verksamma under 2014. I förvaltningsberättelsen presenteras förtjänstfullt detaljerad statistik över både gåvor och ideellt arbete som dessutom går att jämföra över tid.”

Följande organisationer gick vidare till finalen i Årets redovisning i den ideella sektorn:

  • BRÄCKE DIAKONI
  • SJÖRÄDDNINGSSÄLLSKAPET
  • STIFTELSEN MIN STORA DAG
  • STOCKHOLMS STADSMISSION
  • SVENSKA BYGGNADSARBETAREFÖRBUNDET
  • SVENSKA KOMMUNALARBETAREFÖRBUNDET
  • SVENSKA KYRKAN GÖTEBORG
  • SVENSKA RÖDA KORSET
  • SVENSKA TURISTFÖRENINGEN
  • WE EFFECT

För mer information kontakta:
Marie Welin, ansvarig för utmärkelsen Årets redovisning i den ideella sektorn, PwC Sverige
Tel 0709-29 42 98, e-post:
marie.welin@se.pwc.com

Fakta om PwC:
PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatt- och affärsrådgivning med 3 600 medarbetare och 100 kontor runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra 66 000 kunder vilka utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn.

PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC och delar våra kunskaper, erfarenheter och lösningar med 195 000 medarbetare i 157 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd.

Taggar:

Pwc

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar