PwC startar intervjuserie med riksdagspartierna inför valet

Cyberhoten ökar och är redan idag ett av vår tids allra största samhällsproblem. 2018 väntas cyberbrottsligheten dessutom öka än mer. För att ta reda på hur riksdagspartierna  vill möta den här växande utmaningen inleder PwC en intervjuserie under våren. Samtliga åtta riksdagspartier medverkar och syftet är att få veta mer om respektive partis syn på cybersäkerhetsfrågorna inför höstens riksdagsval. Vilka resurser krävs och vilka åtgärder är mest prioriterade?

– PwC vill bidra till ett näringsliv och samhälle som inger förtroende och där är ett hållbart digitalt samhälle en viktig del. Utmaningen är komplex, med hot från nationalstater, kriminella aktörer och även terrorister och där både samhällsstruktur, företag och enskilda individer kan vara måltavlor, berättar Jakob Bundgaard som är ansvarig för Cyber Security, PwC Sverige.

– Vår egen undersökning Digital Hållbarhet 2025 visar att svenska bolag är oroliga och otåliga. Många bolag signalerar oro för utmaningar med ny teknik och att kriminella aktörer ökar sin aktivitet när det gäller cyberbrott. De vill se krafttag från politikerhåll här och nu och efterlyser satsningar på kompetensförsörjning och beivrande av cyberbrott, berättar Johan Wiktorin som är director inom Cyber Security på PwC och leder programserien.

Programmen kan ses i sin helhet på pwc.se/cyber från och med 7 maj. Först ut är Hans Wallmark från Moderaterna.

Varje vecka under maj publiceras sedan avsnitt med talespersoner från riksdagspartierna.

Här är datum och talespersoner:
7/5    Hans Wallmark, Moderaterna
9/5    Åsa Lindestam, Socialdemokraterna
16/5  Mikael Oscarsson, Kristdemokraterna
18/5  Daniel Bäckström, Centerpartiet
23/5  Anders Schröder, Miljöpartiet
25/5  Roger Richtoff, Sverigedemokraterna
29/5  Lotta Jonsson Fornarve, Vänsterpartiet
31/5  Allan Widman, Liberalerna

 

För mer information:
Jakob Bundgaard, ansvarig Cyber Security, PwC Sverige
Telefon: 0709-29 13 23
E-post: jakob.bundgaard@pwc.com

Johan Wiktorin, Director Cyber Security, PwC Sverige
Telefon: 0728-80 90 08
E-post: johan.wiktorin@pwc.com

 

​Om PwC
PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning med 3 700 medarbetare på 100 kontor runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra 50 000 kunder vilka utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn.

PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC och delar våra kunskaper, erfarenheter och lösningar med 223 000 medarbetare i 157 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar