SEB bäst på bolagsstyrning

SEB är Sveriges bästa företag när det gäller bolagsstyrning. För tredje året har Öhrlings PricewaterhouseCoopers anordnat tävlingen Bästa Bolagsstyrningsrapport. Syftet är att lyfta fram goda exempel i tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning.

I årets upplaga av tävlingen Bästa Bolagsstyrningsrapport utvärderades drygt 100 årsredovisningar efter de tre kriterierna fullständighet, trovärdighet och begriplighet i bolagsstyrningsrapporten. Vinnaren SEB uppvisade en förmåga att använda bolagsstyrning som ett aktivt instrument för ansvar, kontroll och värdeskapande.

- En tydlig rollfördelning och välförankrad beslutsordning är en förutsättning för vår verksamhet där vi dagligen anförtros att hantera mycket stora belopp från våra kunder. Vi arbetar målmedvetet med att förfina vår bolagsstyrning. Det är mycket glädjande att detta arbete uppmärksammas även utanför banken säger Annika Falkengren, vd för SEB.

- Begreppet bolagsstyrning får en allt större betydelse. I och med Kollegiets förslag till breddning av Koden, blir nu de större bolagens handlingar även av stor vikt som vägvisare för mindre företag. I årets tävling har juryn bland annat uppmärksammat informationskrav på hemsidan, årsstämmorna och tillsättningen av valberedningarna, kommenterar Eva Blom, partner och ansvarig för bolagsstyrningsfrågor vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

Juryns motivering:
”Juryns bedömning är att SEBs rapport kombinerar en genomgående hög kvalitet i såväl innehåll som form med ett antal innovationer inom området bolagsstyrning. SEB uppvisar en föredömlig förmåga att använda bolagsstyrning som ett aktivt instrument för ansvar, kontroll och värdeskapande. Juryn har speciellt fäst sig vid SEBs styrprocess som inger förtroende. Rapporten beskriver på ett utmärkt sätt en företagsspecifik styrmodell som får banken att framstå som ett levande väsen i god funktion.”

Juryn bestod av Tor Marthin (ordf), Rune Brandinger, Lars-Erik Forsgårdh, Ulla Reinius, Göran Tidström och Meg Tiveus. Utöver vinnaren SEB nominerades Atlas Copco, Ericsson och OMX till finalen i årets tävling.

Tidigare vinnare:
2004: Atlas Copco
2005: Assa Abloy

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar