Stabilisering av marknadsriskpremien efter finanskrisen

Det är marginella förändringar i uppfattningen om marknadsriskpremien 2011 i jämförelse med 2010. Det visar PwC:s årliga undersökning av riskpremien på den svenska aktiemarknaden. Studien visar även att de allra flesta bedömarna är överens om att börsintroduktionerna tar fart under 2011, och förväntas öka ytterligare under 2012.

– Bedömningen är att riskpremien på aktiemarknaden minskar marginellt från 4,6 till 4,5 procent. Tillsammans med räntan på en 10-årig svensk statsobligation, som vi använder som grund för beräkningen, ges ett avkastningskrav på en nivå om 7,8 procent. Vilket är oförändrat från föregående år, kommenterar Peter Lundblad, partner inom Corporate Finance vid PwC.

Studien kartlägger även synen på riskpremietillägg för småbolag. Till skillnad från 2010 års studie, där riskpremietilläggen överlag minskade, kan man i år observera att riskpremietilläggen ökar i stor utsträckning.

- Andelen aktörer som tillämpar storleksrelaterade riskpremietillägg har ökat från 67 till 87 procent, jämfört med förra året. Svaren tyder också på att riskpremietilläggen har ökat för alla kategorier av småbolag. Denna trend bekräftas av liknande resultat från USA, kommenterar Peter Lundblad.

2011 års studie har även tittat närmare på uppfattningen av antalet börsnoteringar på Stockholmsbörsen framöver. Här är bilden tydligt optimistisk, där 76 procent av respondenterna tror på fler än 5 noteringar under 2011 och motsvarande siffra för 2012 är hela 89 procent.
 

Källa: Riskpremien på den svenska aktiemarknaden. Bas 38 respondenter.

Om undersökningen
PwC genomför sedan 1997 den årliga studien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden. Studien genomförs som en enkätundersökning riktad till aktörer på den svenska kapitalmarknaden. Årets studie genomfördes under mars 2011 och omfattar svar från 38 respondenter tillhörande någon av kategorierna Förvaltare, Riskkapitalbolag, Fondkommissionärer eller rådgivare inom Corporate Finance.

Riskpremien är den kompensation, utöver den riskfria räntan som kan erhållas på statsobligationer, som investerare kräver vid placeringar i svenska aktier. Riskpremien är en väsentlig parameter vid värdering och prissättning av företag.

Läs mer om studien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden på: www.pwc.com/se/riskpremiestudien

För ytterligare information kontakta:
Peter Lundblad, partner inom Corporate Finance vid PwC i Sverige
Tel: 0709-29 30 77, e-post: peter.lundblad@se.pwc.com

Martin Askman, pressansvarig, PwC i Sverige
Tel: 0709-29 36 85, e-post: martin.askman@se.pwc.com

Fakta om PwC:
PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatt och affärsrådgivning med 3 700 medarbetare på 130 kontor runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra 60 000 kunder vilka utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn.

PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC som är världens största nätverk inom revision, skatte- och affärsrådgivning. Vi delar våra kunskaper, erfarenheter och lösningar med 161 000 medarbetare i 154 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd.
Se pwc.com/se för mer information.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar