Stor ökning av cyberbrott mot svenska bolag under 2018

2018 riskerat att bli ett mörkt år när det gäller cyberbrott. 7 av 10 bolag som ingår i en ny undersökning från PwC räknar med att fler cyberattacker kommer att drabba den egna organisationen under 2018. Nu vill bolagen se krafttag från politikerhåll och efterlyser bland annat större utbildningssatsningar. Det visar PwC:s undersökning Digital hållbarhet 2025 där 100 chefer inom svenska storbolag har medverkat.

Närmare hälften av Sveriges största bolag utsattes för en cyberattack under 2017. Majoriteten råkade till och med ut för flera attacker. Men det här är bara början på en cyberbrottsvåg som väntas tillta under året. 70 procent av bolagen som deltagit i undersökningen tror nämligen att 2018 blir ett värre år än 2017 med fler cyberattacker mot den egna organisationen. I ett längre perspektiv svarar nästan samtliga (99 procent) att cybersäkerhet kommer att öka som samhällsutmaning fram till år 2025.

– Cyberhoten är redan ett av vår tids allra största samhällsproblem. Nu ser vi dessutom att många bolag signalerar oro för utmaningar med ny teknik och att kriminella aktörer ökar sin aktivitet när det gäller cyberbrott. Det är med andra ord hög tid att politiker och näringsliv gör gemensam sak för att hitta lösningar för ett hållbart digitalt samhälle, kommenterar Jakob Bundgaard, ansvarig Cyber Security, PwC Sverige.

Undersökningen visar även att bolagen förväntar sig att politikerna agerar. 72 procent anser inte att svenska politiker tar cyberutmaningarna på tillräckligt stort allvar i dagsläget. Ett område där de medverkande vill se politiskt ansvarstagande handlar om ökade utbildningsinsatser.

– 76 procent anser att det behövs fler specifika utbildningar med inriktning cybersäkerhet på universitet och högskolor. Dessutom menar så många som 92 procent  att cybersäkerhet bör involveras redan i grund- och gymnasieskolan som en del i lärandet om digitalisering, säger Jakob Bundgaard.

När det gäller  hotbilder så visar resultaten att hela 83 procent oroas över att ny teknik som till exempel  robotik och automatisering kommer att öka risken för cyberattacker. I en rangordning hamnar kategorin på en andraplats efter hotbilder från kriminella aktörer.

 De tre största cyberhoten i ett längre perspektiv - år 2025

Hot Anges av
1. Ökade hotbilder från kriminella aktörer    37 procent    
2. Ökad sårbarhet genom ny teknik, t ex robotik och automatisering 30 procent
3. Brist på kompetens inom den egna organisationen  17 procent

– Trots att cyberhoten ökat i omfattning så är det förvånansvärt få bolag som behandlar cybersäkerhet som en strategisk fråga. Till exempel är det bara var femte CISO (informationssäkerhetschef) som rapporterar direkt till VD eller styrelse. Skillnaden är markant i jämförelse med omvärlden där det globala snittet är  67 procent. Vi ser även att det saknas styrelseengagemang på många håll. Ungefär var tredje styrelse (34 procent) anses inte vara tillräckligt engagerad i frågor om cybersäkerhet, avslutar Johan Wiktorin, Director Cyber Security, PwC Sverige.  

Om undersökningen
Digital hållbarhet 2025 är en undersökning där 100 större bolag baserade i Sverige har medverkat. Undersökningen har genomförts via telefonintervjuer med CIO:s eller CISO:s under januari och februari 2018. Här kan du läsa mer om undersökningen Digital hållbarhet 2025: https://www.pwc.se/cyber.  

För mer information:
Jakob Bundgaard, ansvarig Cyber Security, PwC Sverige
Telefon: 0709-29 13 23
E-post: jakob.bundgaard@pwc.com

Johan Wiktorin, Director Cyber Security, PwC Sverige
Telefon: 0728-80 90 08
E-post: johan.wiktorin@pwc.com

Carolin Runnquist, Director Cyber Security, PwC Sverige
Telefon: 0729-80 94 99
E-post: carolin.runnquist@pwc.com

Richard Oehme, Director Cyber Security, PwC Sverige
Telefon: 0728-80 90 70
E-post: richard.oehme@pwc.com
 

Om PwC
PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning med 3 700 medarbetare på 100 kontor runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra 50 000 kunder vilka utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn.

PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC och delar våra kunskaper, erfarenheter och lösningar med 223 000 medarbetare i 157 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar