Stor optimism bland svenska gruvbolag inför fortsättningen av 2011

Svenska bolag inom gruvsektorn ser positivt på 2011. Branschen spår ökad tillväxt och ser också ett ökat behov av att anställa under 2011. Enligt branschföretagen väntas en våg av företagssammanslagningar under det kommande året och där de asiatiska företagen tar täten. Det visar Gruvbarometern som genomförs årligen av PwC.

En majoritet av de 54 svenska gruvbolagen som ingår i undersökningen visar på stor optimism inför 2011. 69 procent spår ökad tillväxt. 52 procent bedömer att exporten kommer att öka och 56 procent ser behov av att nyanställa.

– Vår bedömning är att branschen kan se fram emot ett expansivt 2011. Råvarupriser och global konkurrens finns i bakgrunden som störande moment men grumlar inte den bilden av att branschen andas optimism inför 2011. En bild som bekräftas av att 65 procent av företagen kommer att öka sina investeringar under 2011, kommenterar Sten Håkansson, branschansvarig för Metal & Mining inom PwC.

Den globala konkurrensen och den allmänna konjunkturutvecklingen är orosmolnen när företagen tar ställning till de största riskerna framöver. Något som även präglar företagens syn på marknadssituationen under 2011. Över hälften av företagen (52 procent) bedömer att företagssammanslagningar kommer att bli allt vanligare inom branschen under de kommande två åren. Av dessa är det 51 procent av företagen uppger att intresset främst kommer från Asien inklusive Kina och Indien. 15 procent svarar att intresset till största del kommer från Västeuropa medan endast 6 procent nämner Nordamerika.

– Med det tryck som finns på köparsidan i Asien och svenska företags position inom branschen, ges goda förutsättningar för en expansiv förvärvsmarknad under 2011, menar Sten Håkansson.

Undersökningen ger också besked om vilka frågor som kommer att påverka branschen mest under 2011. 83 procent av företagen menar att fluktuationer i råvarupriset är den största affärsstrategiska frågan medan 77 procent anser att miljö- och hållbarhet har stor betydelse för verksamheten.

Om Gruvbarometern 2011:
Syftet med undersökningen är att öka kunskapen om vilka frågor som i dagsläget upplevs som mest angelägna inom gruvsektorn. Målgruppen är företag verksamma inom gruvsektorn i Sverige och där vd eller ekonomichef vid 54 företag har intervjuats under perioden oktober-november 2010.

För ytterligare information:
Sten Håkansson, branschansvarig för Metal & Mining, PwC i Sverige
Tel: 0709-29 33 49, e-post: sten.haakansson@se.pwc.com

Martin Askman, pressansvarig, PwC i Sverige
Tel: 0709-29 36 85, e-post: martin.askman@se.pwc.com

Fakta om PwC:
PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatt och affärsrådgivning med 3 600 medarbetare på 130 kontor runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra 60 000 kunder vilka utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn.

PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC som är världens största nätverk inom revision, skatte- och affärsrådgivning. Vi delar våra kunskaper, erfarenheter och lösningar med 161 000 medarbetare i 154 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd. Se pwc.com/se för mer information.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar