Svag start för börsintroduktioner i Europa

Årets första kvartal startade svagt när det gäller introduktioner på de europeiska börserna. Värdet av nya introduktioner rasade med 71 procent och antalet föll med 27 procent jämfört med fjärde kvartalet 2010. Många europeiska företag överväger nu att avvakta med introduktionsplaner eftersom det ekonomiska och politiska läget fortfarande är osäkert.  Londonbörsen kom att spela en betydande roll för utvecklingen under perioden eftersom tre av de fem värdemässigt största introduktionerna genomfördes där. Det framgår av PwC:s undersökning IPO Watch som kvartalsvis följer antalet börsintroduktioner och värdet av dem i Europa.

– Vi kan konstatera en svag aktivitetsnivå när det gäller introduktioner i år. 94 nya noteringar har hittills genomförts på europabörserna till ett värde av knappt 3 miljarder euro, att jämföra med 129 introduktioner värda runt 10 miljarder euro Q4 2010. Fjärde kvartalet såg ut att peka mot en återgång till mer normala nivåer, men förhållanden på marknaderna har försämrats på grund av fortsatt global och politisk oro, kommenterar Lennart Danielsson, partner och ansvarig för IPO Services vid PwC Sverige.

Londonbörsen dominerade värdemässigt med 25 nya introduktioner för totalt ca 2 miljarder euro. Därefter följde Oslo Börs och Deutsche Börse med fyra noteringar vardera till ett värde av 468 respektive 244 miljoner euro.

De fem största introduktionerna i Europa stod för två tredjedelar av det samlade värdet det första kvartalet i år. Tre av dessa introduktioner genomfördes i London.

De fem största börsintroduktionerna i Europa Q1 2011

Företag Värde (miljoner euro) Börs
Justice Holdings 1 063 London
Aker Drilling 455 Oslo
HMS Hydraulic Machines & Systems Group 264 London
Farglory Land & Development Co 157 London
Italy 1 Investment 150 Italien

Källa: IPO Watch Europe Survey Q1 2011

– April och maj är generellt månader med större aktivitet när det gäller börsintroduceringar men på grund av den osäkra marknaden är läget för nya introduktioner ovisst. Vi ser att många europeiska företag väljer att avvakta och inte genomföra planerade introduktioner eftersom prissättningen på marknaden inte motsvarar säljarnas förväntningar, avslutar Lennart Danielsson.

Om IPO Watch Europe:
Analysen genomförs regelbundet varje kvartal och omfattar introduktioner på Europas huvudsakliga börser. Den aktuella undersökningen genomfördes under perioden 1 januari-31 mars 2011.  All marknadsinformation är hämtad från respektive börs.

För ytterligare information kontakta:
Lennart Danielsson, partner och ansvarig för IPO Services vid PwC Sverige
Tel: 08-555 333 35, mob 0709-29 33 35, e-post: lennart.danielsson@se.pwc.com

Martin Askman, pressansvarig, PwC i Sverige
Tel: 0709-29 36 85, e-post: martin.askman@se.pwc.com

Fakta om PwC:
PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatt och affärsrådgivning med 3 700 medarbetare på 130 kontor runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra 60 000 kunder vilka utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn.

PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC som är världens största nätverk inom revision, skatte- och affärsrådgivning. Vi delar våra kunskaper, erfarenheter och lösningar med 161 000 medarbetare i 154 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd. Se pwc.com/se för mer information.

Prenumerera

Dokument & länkar