Svensk vindkraft i motvind

PwC har analyserat den svenska vindkraftsbranschen som i dagsläget uppvisar en historiskt låg lönsamhet. Sedan 2011 har omsättningen varit nästintill oförändrad samtidigt som genomsnittligt rörelseresultat nästan halverats varje år.

De senaste årens låga elpriser har bidragit till betydande utmaningar för energibranschen som helhet och vindkraften i synnerhet.

- Vindkraftsbolagen upplever just nu svåra marknadsförhållanden men det finns ett flertal olika åtgärder som vi anser att vindkraftsbolagen bör överväga beroende på vilka utmaningar man står inför. Åtgärderna kan variera från olika sorters samarbeten för att minska drift, underhåll samt finansieringskostnader till att överväga ta in mer externt kapital eller titta på möjliga avyttringar säger Anna Elmfeldt, ansvarig för Energy, Utilities & Mining PwC Sverige.

Förändrade marknadsförutsättningar
Utbyggnadstakten inom vindkraft har varit hög under senare år men är nu avstannande.

- Utvecklingen har till stor del drivits av styrmedel, politiska beslut och tekniska framsteg som minskat investeringskostnaden per MW. Men den stora omställningen vi ser med låga elpriser har snabbt förändrat marknadsförutsättningarna för aktörer på den nordiska marknaden, säger Anna Elmfeldt.

Nyligen fattade riksdagen beslut kring utökad ambitionsnivå i elcertifikatssystemet, men det är sannolikt inte tillräckligt för att vända en finansiellt ansträngd bransch där marginalerna är låga.

Du hittar den fullständiga rapporten här.

För mer information vänligen kontakta:
Anna Elmfeldt, ansvarig Energy, Utilities & Mining PwC Sverige
Tel: 0709-29 41 66, e-post: anna.elmfeldt@se.pwc.com

Carl-Wilhelm Levert, Director, PwC
Tel: 0709-29 31 40, e-post: carl.levert@se.pwc.com

Carlos Cancino, presskontakt PwC Sverige
Tel: 0768-36 98 73, e-post: carlos.cancino@se.pwc.com

Fakta om PwC:
PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning med 3 600 medarbetare och verksamhet på 100 orter runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra 60 000 kunder vilka utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn.
PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC och delar våra kunskaper, erfarenheter och lösningar med 208 000 medarbetare i 157 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd.

Prenumerera

Dokument & länkar