Svenska fintech-investeringar på efterkälken

En majoritet av globala finansaktörer, 88 procent, tror att de kommer förlora intäkter till fintech-bolag de närmaste åren. Uppemot en fjärdedel av finansbranschens totala intäkter kan hamna hos fintech-bolag enligt en färsk rapport från PwC.

De globala fintech-investeringarna har de senaste åren varit i storleksordningen 90 miljarder kronor per år enligt PwC (exklusive kinesiska investeringar). Svenska investeringar i fintech framstår som blygsamma i sammanhanget. Enligt Nordic Tech List investerades drygt en miljard kronor i svenska fintech-bolag under 2016.

Utvecklingen inom fintech är en starkt bidragande orsak till att 4 av 5 globala finansaktörer planerar att ytterligare öka sina samarbeten och partnerskap med lämpliga fintech-bolag de närmaste 3-5 åren.

- Sverige har så kallade robotrådgivare lanserats de senaste månaderna medan de har över tio år på nacken i USA. Det är först nu som man börjar inse att fintech är något man absolut måste ta på fullaste allvar om man vill konkurrera på sikt. Både SEB och Swedbank har alldeles nyligen gjort sina första fintech-investeringar men det räcker inte att bara se på konsumentrådgivning generellt. Man måste konkurrensutsätta sin egen verksamhet också, säger Johan Jerresand, Director inom Financial Services på PwC Sverige.

Fördelar för konsument
I takt med att etablerade finansaktörer börjar samarbeta allt närmare med innovatörer kommer konsumenterna att så småningom börja känna av fördelarna. Internationellt kan vi redan se exempel på lägre avgifter och mer kundorienterade produkt- och kommunikationslösningar inom både banktjänster och kapitalförvaltning.

- Rädslan för att bli av med intäkter har bidragit till att en överväldigande majoritet av banker, försäkringsbolag och kapitalförvaltare har för avsikt att samarbeta ännu närmare med fintech-bolag. Samtidigt som fintech-bolag är i behov av kapital och tillgång till kunder behöver etablerade aktörer hitta nya alternativ till gamla tekniska plattformar och kommunikationslösningar. Här uppstår här en ömsesidig förståelse mellan etablerade aktörer och nya uppstickare, säger Johan Jerresand.

Banker, försäkringsbolag och kapitalförvaltare har stora förväntningar och ser goda möjligheter att med hjälp av artificiell intelligens (AI) interagera med sina kunder på nya sätt och leverera mer kvalificerad rådgivning än tidigare. Det stora intresset från finanssektorn har bidragit till att startup-bolag som applicerar AI inom finansiella tjänster har haft tillgång till omfattande finansiering globalt och tagit emot i snitt 1 miljard dollar per år under de senaste två åren.

Vända hot till möjlighet
Rapporten visar att vägen till framgång för banker, försäkringsbolag och kapitalförvaltare går genom strategiska allianser med fintech-bolag. Partnerskap gör det möjligt att delvis lägga forskning och utveckling (FoU) i händerna på aktörer som kan kompensera för deras egen oförmåga att ta tillvara på den tekniska och digitala utvecklingen.

- I Sverige ligger etablerade finansaktörer rejält på efterkälken jämfört med globala konkurrenter. Finansbranschen måste helt anamma fintech för att driva förändring och innovation. Därför är det glädjande att vi ser engagemang både i form av finansiering och rena samarbeten med startups till interna inkubatorer. Detta fokus är välbehövlig och kommer bara vara bra för både företagen och deras kunder, säger Johan Jerresand.

Mobila betallösningar har de senaste åren snabbt blivit en inkörsport till kundskaror som banker tidigare inte haft tillgång till. PwC förutspår att mobil teknik som hjälper nya kundsegment att få tillgång till finansiering kan öppna upp en marknad värd 3 biljoner dollar (tretusen miljarder).

Blockkedjetekniken lämnar testmiljön
Resultaten och svaren i årets rapport visar tydligt att blockkedjeteknik inte bara är hajpad teknik och finansbranschen har redan börjat tillämpa tekniken i sina verksamheter. Den nya tekniken kan innebära stora besparingsmöjligheter för etablerade aktörer vilket resulterat i ökade investeringar för att utforska dess förmåga att säkerställa framtida tillväxt.

- I slutet på förra året aviserade exempelvis Riksbanken att de ska undersöka möjligheterna med en e-valuta. Det är lika stort som när papperssedlarna kom för 300 år sedan. Det kan inte uteslutas att blockkedje-teknik kan vara en del av lösningen på en e-valuta och Riksbanken har själva benämnt tekniken som en ”potentiellt viktig innovation inom finansiell infrastruktur”, säger Johan Jerresand.

De mest sannolika användningsområdena för blockkedje-teknik blir digital identitetshantering och betalningsflöden. I princip kan tekniken användas i alla typer av lösningar för att transferera finansiella värden. Användningsområden för tekniken varierar, ofta drivet av vilken utvecklingsnivå ett land befinner sig i.

  • Nästan 8 av 10 (77 %) av globala finansaktörer uppger att de kommer sätta blockkedje-teknik i produktion senaste år 2020.
  • Finansiering av företag inom blockkedje-teknik ökade med 79 procent under 2016, till 450 miljoner USD på global basis.
  • En fjärdedel av globala finansaktörer uppger att att de är “extremt” eller “väldigt” bekanta med blockkedjeteknik.

Du kan läsa mer och ta del av fullständig rapport här.

PwC:s Globala Fintech-undersökningen bygger på svaren från 1.308 deltagare, främst vd, avdelningschefer, chefer för innovation, IT-chefer, utvecklingsansvariga etc. från 71 länder spridda över sex regioner och en mängd olika branscher, inklusive bank, kapitalförvaltning, försäkring, och Fintech. Majoriteten av de svarande är från stora företag, även om vissa små och medelstora företag också deltagit i undersökningen.

För mer information kontakta:
Johan Jerresand, Director FS Technology PwC Sverige
Tel: 0709-29 10 02, e-post: johan.jerresand@pwc.com

Carlos Cancino, presskontakt PwC Sverige 
Tel: 0768-36 98 73 85, e-post: carlos.cancino@se.pwc.com

Om PwC  PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning med 3 600 medarbetare på 100 kontor runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra 50 000 kunder vilka utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn.

PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC och delar våra kunskaper, erfarenheter och lösningar med 223 000 medarbetare i 157 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd.

Taggar:

Prenumerera

Multimedia

Multimedia