Svenska gruvföretag mer positiva än konkurrenterna inför 2013

Svenska gruvföretag är mer positiva än sina internationella motsvarigheter när det gäller den närmaste framtiden. 3 av 4 företag tror på ökad tillväxt under 2013 och närmare 8 av 10 behöver nyanställa personal under året. Det visar Gruvbarometern där PwC för fjärde gången har undersökt synen på nuläge och framtid inom den svenska gruvindustrin.

– Trots en global oro ser vi en fortsatt svensk optimism bland de svenska gruvföretagen.75 procent av gruvföretagen ser en ökad tillväxt under 2013 att jämföra med 38 procent i förra årets undersökning. Dessutom signalerar företagen för en tydlig exportökning under 2013. Några av de större svenska bolagen är mitt i offensiva satsningar under 2013, vilket naturligtvis får genomslag i vår undersökning, kommenterar Sten Håkansson branschansvarig för Metal & Mining vid PwC.

Investeringar och nyanställningar ökar under 2013
I kontrast till den globala trenden tänker svenska gruvföretag fortsätta satsa på investeringar under året. Till exempel menar 79 procent av de tillfrågade företagsledarna att de tänker öka satsningarna på prospektering och så många som 83 procent planerar att utöka produktionen.

I undersökningen framkommer även att företagen har fortsatt stora behov av att nyanställa personal. Förra årets resultat visade att svenska gruvföretags största knäckfråga för 2012 handlade om kompetensförsörjning där 43 procent var redo för nyanställningar. Nu har behoven blivit än större och hela 79 procent av företagen bedömer att deras behov av att nyanställa kommer att öka under 2013.

Här ökar gruvföretagen sina investeringar under 2013

Förväntade ökade investeringar 2013 Antal respondenter (%)
Utbyggnad av kapacitet 83
Prospektering 79
Forskning och utveckling 67
Miljörelaterade frågor 67
Informationsteknologi 54

Källa: PwC:s rapport Gruvbarometern 2013 (andel i procent)

– Glädjande är även att svenska företag inom branschen fortsätter att gå i främsta ledet när det gäller miljöfrågor. Efter prospektering och kapacitetsutbyggnad är nyinvesteringar kopplade till miljö det som branschen tänker satsa mest på, avslutar Sten Håkansson.

Om Gruvbarometern
Gruvbarometern är en årsvis återkommande undersökning från PwC som tittar närmare på trender och attityder bland landets gruvföretag. Gruvbarometern 2013 är den fjärde i ordningen sedan starten 2010. Intervjuer med företagsledare har genomförts i 24 företag under hösten 2012.

För mer information kontakta:
Sten Håkansson, branschansvarig för Metal & Mining, PwC

Tel 0709-29 33 49, e-post: sten.haakansson@se.pwc.com

Martin Askman, presschef, PwC
Tel 0709-29 36 85, e-post: martin.askman@se.pwc.com

Fakta om PwC:
PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatt- och affärsrådgivning med 3 800 medarbetare och 130 kontor runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra 66 000 kunder vilka utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn.

PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC och delar våra kunskaper, erfarenheter och lösningar med 180 000 medarbetare i 158 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar