Varbergs kommun prisas för ”Bästa förvaltningsberättelse”

Varje år delar PwC ut priset för ”Bästa förvaltningsberättelse” till den kommun i landet som på bästa sätt lyckas redogöra för det senaste verksamhetsåret. Några av de parametrar som PwC går igenom är bland annat hur väl man lyckas presentera kommunens ekonomi, måluppfyllelse och om man lyckats göra materialet både tillgängligt och tilltalande. Priset för ”Bästa förvaltningsberättelse 2015” går till Varbergs kommun som på ett förtjänstfullt sätt kombinerat fokus på invånarna med god pedagogik. 

Årets utmärkelse delades ut under årsmötet för Kommunalekonomernas förening tisdagen 16:e augusti i Malmö och är det 18:e i ordningen. Utmärkelsen har delats ut av PwC sedan 1998.

- Att redogöra för en kommuns ekonomiska förvaltning är inte en lätt utmaning. Men Varbergs kommun har framgångsrikt producerat en årsredovisning med tillhörande förvaltningsberättelse som tydligt kombinerar fokus på invånarna och god pedagogik för att göra den både förståelig och aptitlig, säger Susanna Collijn, ansvarig partner för kommunal sektor på PwC i Sverige.

Årets motivering
Juryn från PwC, som består av Anders Haglund, Carin Hultgren och ordföranden Martin Halldén, har formulerat följande som motivering till årets pris.

”Årsredovisningen är framtagen med hög ambition och med invånarna i fokus. Analyserna avseende såväl ekonomi som verksamhet är välgjorda, vilket kombinerat med genomarbetade förklarande texter gör det lätt för invånarna att förstå vad kommunen har uppnått under året, även om man inte är insatt i kommunens verksamhet. Layouten lockar till läsning av den gedigna årsredovisningen, och för den som inte vill läsa hela årsredovisningen finns en kortversion på webben som sammanfattar övergripande måluppfyllelse och ekonomi på ett lättillgängligt sätt.” 

 Bästa förvaltningsberättelse
Med utmärkelsen ”Bästa förvaltningsberättelse” vill PwC i utmana Sveriges kommuner och ekonomer att utveckla presentationerna av kommunens ekonomi och göra den mer lättillgänglig, begriplig och framförallt intressant för medborgaren.

För mer information om PwC vänligen kontakta:
Susanna Collijn, ansvarig partner Kommunal Sektor, PwC Sverige
Tel: +46 709-29 20 04, e-post: susanna.collijn@se.pwc.com

Fakta om PwC:
PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning med 3 800 medarbetare på 100 kontor runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra 60 000 kunder vilka utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn. PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC och delar våra kunskaper, erfarenheter och lösningar med över 200 000 medarbetare i 157 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar