Diagnostiska test för cancer utvecklas i samarbete mellan Pyrosequencing och Mayo-kliniken

DIAGNOSTISKA TEST FÖR CANCER UTVECKLAS I SAMARBETE MELLAN PYROSEQUENCING OCH MAYO-KLINIKEN Uppsala, Sverige, och Rochester, Minnesota, den 17 december 2001 -- Affärsenheten för molekylär diagnostik inom Pyrosequencing AB (Stockholm: PYRO A) och Mayo-stiftelsen (The Mayo Foundation for Education and Research) tillkännager i dag ett forskningsavtal för att utveckla test som upptäcker den ärftliga formen av sköldkörtelcancer, så kallad multipel endokrin neoplasi typ 2 (MEN 2). MEN 2 har förknippats med speciella genetiska variationer i RET-genen. Mayo-kliniken kommer att använda sig av teknologin Pyrosequencingtm för att snabbt och exakt identifiera sådana mutationer. "Att använda DNA-sekvensanalys för att identifiera genetiska mutationer som har ett samband med cancer börjar bli ett värdefullt verktyg inom klinisk medicin", säger dr Stephen Thibodeau, professor i laborativ medicin vid Mayo-kliniken. "Teknologin har utvecklats från arbetsintensiva, icke standardiserade metoder till mycket användarvänliga, robusta teknologier. Därmed blir det lättare för oss att hitta genetiska avvikelser genom testning. Vi använder Pyrosequencings teknologi för att ta fram snabba test, exempelvis mutationsanalys för MEN 2, som ger viktig diagnostisk information. Denna information ligger till grund för kliniska insatser för cancerpatienter och deras nära släktingar som löper förhöjd risk för att utveckla sjukdomen." Genetiska variationer i RET-genen har förknippats med medullär tyreoideacancer, feokromocytom och paratyreoideaadenom eller - hyperplasi. Noggrann och snabb identifiering av MEN 2-mutationer hos personer i riskgrupper underlättar tidiga kliniska insatser. American Society of Clinical Oncologists har fastställt att MEN 2 är ett väldefinierat ärftligt cancersyndrom, där genetisk testning tillhör standardåtgärderna inom vården. "Vårt samarbete med Mayo-kliniken är ett utmärkt tillfälle för oss att få tillämpa vår teknologi vid framtagningen av diagnostiska test inom onkologin", säger Jerry Williamson, Vice President och chef för affärsenheten för molekylär diagnostik vid Pyrosequencing AB. "Samtidigt illustrerar avtalet hur intresset för vår teknologiplattform växer hos de ledande institutionerna inom klinisk diagnostik. Vi räknar med att delta i utvecklingen av fler metoder för molekylär diagnostik på områden där vår teknologi är oöverträffad i fråga om noggrannhet, kostnadseffektivitet och användarvänlighet." Pyrosequencing AB bildade tidigare i år en affärsenhet för molekylär diagnostik, med syftet att etablera företagets teknologi som en standardplattform för klinisk genetisk analys. Affärsenheten för molekylär diagnostik drar nytta av Pyrosequencings ledande position i världen inom området tillämpad genetisk analys och bygger en global strategi för diagnostiska tillämpningar. Den omfattar utvecklingen av kliniskt värdefulla metoder genom samarbeten med akademiska och kommersiella partners på områden som sjukdomsdiagnostik, prognostisk diagnostik och farmakogenomik. I och med detta avtal har Pyrosequencing tecknat åtta viktiga avtal om forskningssamarbete för utveckling av diagnostiken för viktiga sjukdomar, bland annat infektionssjukdomar, hjärt/kärlsjukdomar, genetiska sjukdomar och hematologi/onkologi. Om Pyrosequencing AB Pyrosequencing AB utvecklar, tillverkar och säljer kompletta system för snabb, tillämpad genetisk analys, baserade på företagets patenterade teknologi Pyrosequencingtm, en lättanvänd teknik för DNA-sekvensering. Pyrosequencing är ledande på marknaden för tillämpad genomik och har sålt över 120 system till stora läkemedelsbolag, bioteknikföretag och ansedda forskningsinstitutioner över hela världen. Pyrosequencingtm är en teknologi som är brett tillämpbar för analys av SNPs (single nucleotide polymorphisms), liksom för identifiering och kvantifiering av korta DNA-sekvenser vid typning av bakterier och virus. Företagets produkter omfattar det bänkbaserade PSQtm96 System och systemet PTPtm med hög processkapacitet samt tillhörande mjukvaror och reagenskit. Bland Pyrosequencings kunder märks AstraZeneca, GlaxoSmithKline, Merck, the National Institutes of Health (NIH) i USA, the Harvard Center for Cancer Prevention, Karolinska Institutet, Biogen, Oxagen Ltd. och DuPont Agriculture. Företagets web-adress är www.pyrosequencing.com FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA: Pyrosequencing AB Erik Walldén Theresa McNeely, Sr. Director VD och koncernchef Investor and Public Relation erik.wallden@pyrosequencing.com theresa.mcneely@pyrosequencing.com Tel: 018 - 56 59 02 Tel: +1 877 797 6767 eller 070 - 326 98 70 The Mayo Clinic John Murphy Mayo Clinic newsbureau@mayo.edu +1 507-284-5005 (dagtid) +1 507-284-2511 (kvällar) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/17/20011217BIT00860/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/17/20011217BIT00860/bit0001.pdf

Dokument & länkar