Pel-Freez Clinical Systems och Pyrosequencing samarbetar om ny teknologi för hla-diagnostik

PEL-FREEZ CLINICAL SYSTEMS OCH PYROSEQUENCING SAMARBETAR OM NY TEKNOLOGI FÖR HLA-DIAGNOSTIK Uppsala, Sverige och Milwaukee, USA, den15 oktober 2001 - Pel-Freez Clinical Systems LLC och affärsenheten för molekylär diagnostik inom Pyrosequencing AB (Stockholm: PYRO A) tillkännager idag ett avtal om samarbete. Syftet är att utvärdera och utveckla metoder för typning av humana leukocytantigener (HLA) med hjälp av teknologin Pyrosequencingtm. HLA-gener är mycket variabla, vilket har stor betydelse för patienter som är aktuella för transplantation av organ och benmärg. För att erhålla bästa möjliga kliniska resultat vid transplantationer är det avgörande att man gör en korrekt matchning mellan donatorns och mottagarens HLA-mönster. DNA-baserade metoder för typning av HLA har gjort det möjligt för diagnostiklaboratorier att mer effektivt identifiera lämpliga donatorer. I samband med sitt framträdande vid American Society for Histocompatibility and Immunogenetics (ASHI) i San Fransisco sade Frank Langley, VD för Per-Freez Clinical Systems: "Som ledande på området diagnostiska produkter för HLA-marknaden har vi på Pel-Freez hela tiden ökat våra investeringar i forskning och utveckling för att säkerställa att våra kunder får de nyaste och mest effektiva produkterna. Vi tror att teknologin Pyrosequencing med sin kombination av hastighet, upplösning och flexibilitet kommer att kunna utgöra en ny plattform inom HLA-området." Enligt National Institute of Allergy and Infectious Diseases utförs omkring 20 000 organtransplantationer per år i USA. Dessutom anges i Bone Marrow Donor Worldwide Annual Report att det under 1998 registrerades över en miljon benmärgsdonatorer och enheter av navelsträngsblod. "Detta är en utomordentlig möjlighet att utvärdera tillämpningar av teknologin Pyrosequencing för DNA-analyser som kan ge bättre kliniska resultat vid transplantationer," säger Jerry Williamson, Vice President och chef för affärsenheten för molekylär diagnostik vid Pyrosequencing AB. "Pel-Freez har blivit en stark marknadsledare när det gäller HLA- diagnostik och är en idealisk partner för nära samarbete vid utveckling av nya banbrytande produkter baserade på teknologin Pyrosequencing." Pyrosequencing AB bildade tidigare i år en affärsenhet för molekylär diagnostik, med syftet att utveckla företagets teknologi till en standardplattform för klinisk genetisk analys. Affärsenheten för molekylär diagnostik drar nytta av Pyrosequencings ledande position i världen när det gäller genetisk analys och tillämpar en global strategi för att hitta nya diagnostiska möjligheter, att utveckla kliniskt värdefulla metoder för molekylär diagnostik och att samarbeta med akademiska och kommersiella partners på områden som sjukdomsdiagnostik, prognostisk diagnostik och farmakogenomik. Om Pel-Freez Clinical Systems, LLC Pel-Freez Clinical Systems är ett snabbväxande globalt bioteknikföretag som fokuserar på human klinisk diagnostik. Företaget utvecklar, tillverkar och marknadsför molekylära och serologiska produktlinjer för transplantation av benmärg och organ, för att upptäcka kopplingar till sjukdomar, samt för forskning. Pel-Freez är världsledande på HLA- marknaden och erbjuder över 150 produkter till kunder i över 70 länder. Företagets webbplats är www.pel-freez.com Om Pyrosequencing AB Pyrosequencing AB utvecklar, tillverkar och säljer kompletta system för snabb, tillämpad genetisk analys, baserade på företagets patenterade teknologi Pyrosequencingtm, en lättanvänd teknik för DNA-sekvensering. Pyrosequencing är ledande på marknaden för tillämpad genomik och har sålt över 100 system till stora läkemedelsbolag, bioteknikföretag och ansedda forskningsinstitutioner över hela världen. Pyrosequencingtm är en teknologi som är brett tillämpbar för analys av SNPs (single nucleotide polymorphisms), liksom för identifiering och kvantifiering av korta DNA-sekvenser vid typning av bakterier och virus. Företagets produkter omfattar det bänkbaserade PSQtm96 System och systemet PTPtm med hög processkapacitet samt tillhörande mjukvaror och reagenskit. Bland Pyrosequencings kunder märks AstraZeneca, GlaxoSmithKline, Merck, the National Institutes of Health (NIH) i USA, the Harvard Center for Cancer Prevention, Karolinska Institutet, Biogen, Oxagen Ltd. och DuPont Agriculture. Företagets web-adress är www.pyrosequencing.com FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA: Pyrosequencing AB Pel-Freez Clinical Systems, LLC Erik Walldén Frank Langley VD och koncernchef President erik.wallden@pyrosequencing.com frankl@pel-freez.com Tel: 070 - 326 98 70 Tel: +1 414 214 4001 Theresa McNeely, Sr. Director Investor and Public Relations theresa.mcneely@pyrosequencing.com Tel: +1 877 797 6767 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/15/20011015BIT00760/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/15/20011015BIT00760/bit0002.pdf

Dokument & länkar