University of California använder Pyrosequencings teknologi för att analysera gener i samband med multipel skleros

UNIVERSITY OF CALIFORNIA ANVÄNDER PYROSEQUENCINGS TEKNOLOGI FÖR ATT ANALYSERA GENER I SAMBAND MED MULTIPEL SKLEROS Uppsala den 6 december 2001 -- Affärsenheten för molekylär diagnostik inom Pyrosequencing AB (Stockholm: PYRO A) tillkännager idag att ett forskningsavtal träffats med University of California, San Francisco (UCSF). Syftet är att analysera gener som är involverade i utvecklingen och fortskridandet av sjukdomen multipel skleros (MS). Med hjälp av Pyrosequencings PSQtm96 System kommer forskarna vid UCSF att analysera genotyper hos omkring 2500 personer, inklusive MS-sjuka, deras syskon som har sjukdomen och andra släktingar som inte har sjukdomen. Genom denna studie vill man analysera hur stora genvariationerna är i MS- generna och korrelera denna information med noggrant definierade kliniska profiler för att bestämma benägenheten för sjukdomen, dess utveckling och fortskridande. "MS är en komplex sjukdom med en underliggande genetisk komponent, som förmodligen uttrycks i kombination med okända miljömässiga exponeringar", säger Jorge R. Oksenberg, Ph.D. biträdande professor i neurologi vid UCSF och huvudansvarig för studien. "Vårt mål blir att noggrant och snabbt bestämma variationer i MS-gener som uttrycks hos personer med respektive utan sjukdomen. Denna information kommer att hjälpa oss upptäcka vilka variationer som har ett samband med sjukdomens fortskridande och svårighetsgrad. Målet skulle därefter vara att hitta lämplig behandling och utveckla nya behandlingsformer för denna obotliga sjukdom." Forskare vid UCSF och Stanford University Medical Center rapporterade den 22 november 2001 i tidskriften Science att de identifierat genen för osteopontin (OPN) som en avgörande gen i samband med utvecklingen av MS. Den storskaliga sekvenseringen gav upphov till ett genbibliotek med celler från hjärnorna hos personer med MS. Analysen visade att OPN var den gen som förekom oftast. OPN är redan känd som en faktor bakom den inflammatoriska immunreaktion som är typisk för MS, men forskarna tror att den också genetiskt hänger samman med sjukdomens fortskridande. "Detta samarbete kommer i rätt tid och placerar teknologin Pyrosequencing i frontlinjen för den banbrytande forskning som pågår vid UCSF om multipel skleros", säger Jerry Williamson, Vice President och chef för affärsenheten för molekylär diagnostik vid Pyrosequencing AB. "Vi är säkra på att vår teknologi kommer att påskynda denna viktiga forskning och att resultaten blir en grund för utveckling av snabba diagnostiska test för MS." Det finns omkring en miljon människor i världen som har MS. Kvinnor löper dubbelt så stor risk som män att få sjukdomen. För närvarande är MS obotlig och sjukdomsorsaken är okänd. Det bakomliggande problemet kan hänga samman med det egna immunsystemets oförmåga att skilja "egna" molekyler från "främmande" molekyler. Pyrosequencing AB bildade tidigare i år en affärsenhet för molekylär diagnostik, med syftet att etablera företagets teknologi som en standardplattform för klinisk genetisk analys. Affärsenheten för molekylär diagnostik drar nytta av Pyrosequencings ledande position i världen inom området tillämpad genetisk analys och bygger en global strategi för diagnostiska tillämpningar. Den omfattar utvecklingen av kliniskt värdefulla metoder genom samarbeten med akademiska och kommersiella partners på områden som sjukdomsdiagnostik, prognostisk diagnostik och farmakogenomik. I och med detta avtal har Pyrosequencing tecknat sju viktiga avtal om forskningssamarbete för utveckling av diagnostiken för viktiga sjukdomar, bland annat infektionssjukdomar, hjärt/kärlsjukdomar, genetiska sjukdomar och hematologi/onkologi. Om Pyrosequencing AB Pyrosequencing AB utvecklar, tillverkar och säljer kompletta system för snabb, tillämpad genetisk analys, baserade på företagets patenterade teknologi Pyrosequencingtm, en lättanvänd teknik för DNA-sekvensering. Pyrosequencing är ledande på marknaden för tillämpad genomik och har sålt över 120 system till stora läkemedelsbolag, bioteknikföretag och ansedda forskningsinstitutioner över hela världen. Pyrosequencingtm är en teknologi som är brett tillämpbar för analys av SNPs (single nucleotide polymorphisms), liksom för identifiering och kvantifiering av korta DNA-sekvenser vid typning av bakterier och virus. Företagets produkter omfattar det bänkbaserade PSQtm96 System och systemet PTPtm med hög processkapacitet samt tillhörande mjukvaror och reagenskit. Bland Pyrosequencings kunder märks AstraZeneca, GlaxoSmithKline, Merck, the National Institutes of Health (NIH) i USA, the Harvard Center for Cancer Prevention, Karolinska Institutet, Biogen, Oxagen Ltd. och DuPont Agriculture. Företagets web-adress är www.pyrosequencing.com FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA: Pyrosequencing AB Erik Walldén Theresa McNeely, Sr. Director VD och koncernchef Investor and Public Relation erik.wallden@pyrosequencing.com theresa.mcneely@pyrosequencing.com Tel: 018 - 56 59 02 eller Tel: +1 877 797 6767 070 - 326 98 70 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/06/20011206BIT00280/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/06/20011206BIT00280/bit0001.pdf

Dokument & länkar