Entreprenörspris till Q-Meds grundare

Q-Med är ett snabbväxande medicintekniskt företag i Uppsala som utvecklar, tillverkar och säljer icke-animaliska hyaluronsyrabaserade medicinska implantat. Q-Meds samtliga egentillverkade produkter är baserade på företagets patenterade teknologi avseende framställning av NASHA - Non-Animal Stabilized Hyaluronic Acid. Q-Meds verksamhet är koncentrerad till områdena estetik, osteoartros och urologi. Företaget grundades 1987 av Fil.dr. Bengt Ågerup och sysselsätter idag 92 medarbetare, varav 75 vid Q-Meds produktionsanläggning och huvudkontor i Uppsala och övriga vid helägda utländska dotterbolag. Omsättningen uppgick 1998 till 85 miljoner kronor PRESSMEDDELANDE Uppsala den 25 maj 1999 Handelskammarens entreprenörspris till Q-Meds grundare Uppsvenska handelskammaren delade i dagarna ut sitt årliga entreprenörspris. Priset delas ut till personer eller företag som visar på "framsynt företagande och entreprenörskap". 1999 års entreprenörspristagare är fil dr Bengt Ågerup, grundare och forskningschef i det medicintekniska Uppsalabaserade företaget Q- Med. Handelskammarens priskommittés motivering lyder: "Q-Med AB, som är ett medicintekniskt Uppsalaföretag, utvecklar, tillverkar och säljer icke-animaliska, innovativa, hyaluronsyrabaserade implantat. Mest känt är antirynkmedlet Restylane. Q-Med har sedan 1995 haft en mycket stark utveckling. Omsättningen uppgick 1998 till 85 Mkr. Rörelseresultatet samma år uppgick efter avskrivningar och finansiella poster, men före skatt, till 11,9 Mkr. Företaget sysselsatte 1998 77 personer, varav 55 i Uppsala. Fil dr Bengt Ågerup är innovatören och huvudägaren bakom Q-Med AB. Han har ägnat 20 år åt forskning om hyaluronsyra. Han har visat prov på uthållighet, långsiktighet och en visionär förmåga att se produkternas möjligheter från laboratoriet till marknaden. Han har visat prov på sant entreprenörskap och riskvilja. Perspektivet är internationellt och Q-Med satsar offensivt på de viktigaste marknaderna i Europa, USA och Japan. Bengt Ågerup och hans gärning framstår som ett mycket gott exempel på hur framtidens tillväxt kan säkerställas genom entreprenörskap i kunskapssektorn." Priset har tidigare tilldelats Kaj Samlin, Habia Cable AB i Söderfors (1994), Bengt Dahlström och Sven Åke Eckernäs, PMC numera Quintiles i Uppsala (1995), Erling Buråker, Webra Industri AB Enköping (1996), Hans Åkerblom, LOTS AB (1997) och Tomas Wolf, IAR Systems AB i Uppsala (1998). För ytterligare information kontakta Per-Olof Wallström, verkställande direktör, 018-474 90 00 eller 070-974 90 70 Q-Med AB (publ), Seminariegatan 21, 752 28 Uppsala. Telefon 018-474 90 00. Telefax 018-474 90 01. Org. nr. 556258-6882. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/25/19990525BIT00260/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/05/25/19990525BIT00260/bit0002.doc

Om oss

Q-Med är ett snabbt växande och lönsamt bio-/medicintekniskt företag som utvecklar, producerar och marknadsför medicinska implantat. Verksamheten är koncentrerad till de fyra områdena Estetik, Ortopedi, Uro-Gynekologi samt Cellterapi och Inkapsling.

Prenumerera

Dokument & länkar