Q-Med avslutar samarbetet med Medy-Tox Inc.

Q-Med AB och Medy-Tox Inc., ett läkemedelsutvecklingsbolag baserat i Sydkorea, har tillsammans beslutat att avsluta det samarbete som parterna ingick under 2007. Samarbetet omfattade utveckling och kommersialisering av nya produkter baserade på botulinum toxin samt en möjlighet för Q-Med att distribuera Medy-Tox befintliga botulinum toxin typ A produkt.

Parterna har i ett separationsavtal, bland annat, kommit överens om en finansiell uppgörelse som innebär att Medy-Tox återbetalar större delen av det lån som Q-Med hittills givit bolaget. De närmare detaljerna kring återbetalningen kommer dock inte att offentliggöras.

I parternas ursprungliga överenskommelse ingick att Q-Med skulle ge Medy-Tox lån på upp till 3 MUSD för anpassning av anläggningar och tillverkningsprocesser samt betala upp till 8 MUSD under förutsättning att vissa kommersiella mål uppnåddes.

Q-Med har även fortsättningsvis ambitionen att utveckla och kommersialisera produkter inom området botulinum toxin.


För frågor hänvisas till:

Alexander Kotsinas, Finansdirektör
Telefon: 073-500 1111
Madelene Sandgren, Informationsdirektör
Telefon: 070-974 9015


Q-Med AB (publ), Seminariegatan 21, SE-752 28 Uppsala, Tel: 018-474 90 00, Fax: 018-474 90 01
info@q-med.com, www.q-med.com, Org.nr. 556258-6882

Om oss

Q-Med är ett snabbt växande och lönsamt bio-/medicintekniskt företag som utvecklar, producerar och marknadsför medicinska implantat. Verksamheten är koncentrerad till de fyra områdena Estetik, Ortopedi, Uro-Gynekologi samt Cellterapi och Inkapsling.

Prenumerera

Dokument & länkar