Q-Med har tecknat avtal avseende RESTYLANE SubQ i Nordamerika, kan generera minst 80 mUSD.

Q-Med har tecknat avtal avseende RESTYLANE SubQ i Nordamerika, kan generera minst 80 mUSD. Q-Med har idag tecknat ett exklusivt licensavtal med Medicis, att marknadsföra, distribuera och sälja Q-Meds nya produkt RESTYLANE SubQ i USA och Kanada. Q-Med kommer att vara exklusiv tillverkare av RESTYLANE SubQ och sälja produkterna till Medicis. RESTYLANE SubQ är ännu inte godkänd för försäljning i USA och Kanada. Enligt avtalet licensierar Medicis Aesthetics Holdings Inc., ett helägt dotterbolag till Medicis Pharmaceutical Corporation, RESTYLANE SubQ för engångsbelopp uppgående till sammanlagt 80 miljoner USD, som utfaller enligt följande: idag vid avtalets tecknande 30 miljoner USD, 10 miljoner USD vid slutförande av kliniska studier i USA där en viss beslutad klinisk effekt ska kunna påvisas, 20 miljoner USD vid inlämnande av ansökan till FDA samt 20 miljoner USD vid lanseringen av RESTYLANE SubQ i USA. Därutöver kommer Medicis även att stegvis betala licensavgifter till betydande belopp vid uppfyllandet av definierade försäljningsmål. Q-Med kommer att ansvara för kostnader och utförande av den regulatoriska processen fram till ett försäljningsgodkännande av RESTYLANE SubQ i Kanada och USA. "Vi är mycket glada över att RESTYLANE SubQ kommer att marknadsföras av Medicis tillsammans med våra övriga RESTYLANE-produkter i Nordamerika," säger Bengt Ågerup, VD på Q-Med. "Vi anser att RESTYLANE SubQ har stor potential och att Medicis är en ideal partner för att exploatera denna nya och spännande marknad. Det görs närmare 200 000 fettinjektioner världen över och vi tror att vår säkra och lättadministrerade behandling med RESTYLANE SubQ kan komma att ersätta en stor del av såväl dessa fettbehandlingar, som andra metoder för volymökning i ansiktsvävnaden." Liksom övriga RESTYLANE produkter, är RESTYLANE SubQ baserad på Q-Meds patenterade NASHA-teknologi (Non-Animal Stabilized Hyaluronic Acid), men har större gelpartiklar än övriga produkter. RESTYLANE SubQ är avsedd att injiceras djupt i huden, subkutan eller supraperiosteal administration, där det behövs större volymer, till exempel för att konturera kinder och haka. Q-Meds övriga RESTYLANE-produkter marknadsförs och säljs idag i Nordamerika av Medicis Aesthetics Inc., som är ett helägt dotterbolag till Medicis Pharmaceutical Corporation. Medicis Pharmaceutical Corporation är ett ledande specialiserat läkemedelsföretag i USA som huvudsakligen är fokuserat på områden inom dermatologi, fotvård och estetisk medicin. Företaget erbjuder receptbelagda produkter inom bland annat behandling av acne, astma, pigmentering, psoriasis, eksem, hudinfektioner och ett stort antal andra hudrelaterade tillstånd. Medicis är noterat på NYSE (MRX), omsätter över 2 miljarder kronor och har under de senaste fem åren haft en årlig tillväxt på 40 procent. Företaget bedriver bara försäljning i USA och Kanada. För frågor hänvisas till: Bengt Ågerup, VD, telefon 070-974 90 25 Q-Med är ett snabbväxande och lönsamt bioteknologiskt/medicintekniskt företag som utvecklar, producerar och marknadsför medicinska implantat. Samtliga produkter är baserade på företagets patenterade teknologi NASHA - Non-Animal Stabilized Hyaluronic Acid. Produkterna under varumärket RESTYLANE används för utfyllnad av läppar och ansiktsrynkor samt ansiktskonturering och står idag för huvuddelen av försäljningen. RESTYLANE säljs i över 70 länder och är godkänt i USA. DUROLANE, Q-Meds produkt för behandling av höft- och knäledsartros, är godkänd i Europa sedan maj 2001. DEFLUX är en produkt godkänd i Europa och i USA för behandling av vesikoureteral reflux (missbildning i urinblåsan) hos barn. ZUIDEX för behandling av ansträngningsinkontinens hos kvinnor säljs i Europa sedan juli 2002. Q-Med har idag ca 500 medarbetare, varav ca 320 vid företagets produktionsanläggning och huvudkontor i Uppsala. Q-Med aktien är noterad på Stockholmsbörsens Attract 40-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/15/20040715BIT20870/wkr0010.pdf

Om oss

Q-Med är ett snabbt växande och lönsamt bio-/medicintekniskt företag som utvecklar, producerar och marknadsför medicinska implantat. Verksamheten är koncentrerad till de fyra områdena Estetik, Ortopedi, Uro-Gynekologi samt Cellterapi och Inkapsling.

Dokument & länkar