Q-Med inbjuder till telefonkonferens med anledning av delårsrapport januari-september 2007

Tid: Tisdagen den 23 oktober kl 10.00
Telefonkonferensen: Tel +46 (0)8 505 201 10
Lösenord: Q-Med

Deltagare från Q-Med: Bengt Ågerup, Verkställande direktör
Erika Kjellberg Eriksson, Finansdirektör
Madelene Sandgren, Informationsdirektör

Pressmeddelandet om Q-Meds delårsrapport kommer att skickas ut ca kl 8.00 tisdagen den 23 oktober.

Presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga på:
www.q-med.com/Investors/Presentationer

En inspelad version av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig i sju arbetsdagar på tel: +46 (0)8 505 203 33, användarkod: 77 06 44

Om oss

Q-Med är ett snabbt växande och lönsamt bio-/medicintekniskt företag som utvecklar, producerar och marknadsför medicinska implantat. Verksamheten är koncentrerad till de fyra områdena Estetik, Ortopedi, Uro-Gynekologi samt Cellterapi och Inkapsling.

Prenumerera

Dokument & länkar