Q-Med stämt i amerikansk domstol

* Q-Med stämt i amerikansk domstol * Ugo Grondelli ny i styrelsen Stämning Q-Med, dess grundare Bengt Ågerup och närstående bolag har blivit stämda av Biomatrix Inc., en amerikansk konkurrent till Q-Med, avseende bl a äganderätten till Q-Meds immateriella rättigheter och NASHA-teknologi. Kraven från Biomatrix baseras bl a på påstådda avtalsbrott och brott mot "fiduciary duties" avseende ett anställningsförhållande mellan Biomatrix och Bengt Ågerup från 1986. Styrelsen för Q-Med bedömer att Biomatrix stämning saknar grund och Q-Med avser att försvara sig mot denna stämning med alla medel. Bolagsstämma På ordinarie bolagsstämma den 4 maj 1999 med aktieägarna i Q-Med AB (publ) valdes Ugo Grondelli, tidigare vice vd på Gambro, till ny styrelseledamot. De övriga ledamöterna Tomas Billing, Anders Milton, Björn Odlander, Robert Wikholm och Bengt Ågerup omvaldes medan Kurt Ågerup undanbett sig omval. Till ordinarie revisorer omvaldes Lennart Jakobsson och Hans Karlsson, KPMG Bohlins. På bolagsstämman beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ett år framåt. Vidare beslutades att öka antalet aktier i bolaget från 1.187.000 till 17.805.000 genom en mindre fondemission och en split. På bolagsstämman beslutades också om ändringar i bolagsordningen med anledning av en framtida börsintroduktion och på grund av nya bestämmelser i aktiebolagslagen. Vidare beslutades att någon utdelning för räkenskapsåret 1998 inte skall utgå. Uppsala den 6 maj 1999 Q-Med AB (publ) Styrelsen För frågor hänvisas till Per-Olof Wallström, verkställande direktör, på telefon 018-474 90 00 eller 070-974 90 70. Q-Med AB (publ), Seminariegatan 21, 752 28 Uppsala. Telefon 018-474 90 00. Telefax 018-474 90 01. Org. nr. 556258-6882. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/06/19990506BIT00240/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/05/06/19990506BIT00240/bit0002.doc

Om oss

Q-Med är ett snabbt växande och lönsamt bio-/medicintekniskt företag som utvecklar, producerar och marknadsför medicinska implantat. Verksamheten är koncentrerad till de fyra områdena Estetik, Ortopedi, Uro-Gynekologi samt Cellterapi och Inkapsling.

Prenumerera

Dokument & länkar