Q-Med till börsen

Q-Med till börsen * Styrelsen i Q-Med AB (publ) har beslutat att genomföra en ägarspridning genom en nyemission om högst 5.000.000 aktier motsvarande minst SEK 250 miljoner1 . I samband härmed har Q-Med ansökt om notering på OM Stockholmsbörsens O-lista. * Nyemissionen skall säkerställa finansiering av fortsatt kraftig tillväxt med god lönsamhet. * Emissionslikviden avses främst användas för ökat behov av rörelsekapital, produktlanseringar och etablerande av distributionskanaler i bl.a. USA och Japan, samt för forskning och utveckling. * Anmälningsperiod: 16 - 26 november 1999 * Försäljningspriset beräknas fastställas inom intervallet: 50 - 58 SEK per aktie Bolaget och dess verksamhet Q-Med utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter och medicinska implantat för estetiska och medicinska tillämpningar inom områdena estetik, osteoartros och urologi. Därutöver bedriver Q-Med forskning kring hyaluronsyra som bärare för cellterapi och läkemedelsdepåer. Bolagets produkter bygger på en egenutvecklad och patenterad teknologi för att framställa icke-animalisk stabiliserad hyaluronsyra (Non-Animal Stabilized Hyaluronic Acid - "NASHA"). Fler än 200.000 patienter har hittills behandlats med Q-Meds produkter. Finansiell utveckling NASHA-teknologin patentsöktes 1995 och Restylane lanserades under fjärde kvartalet 1996. Sedan dess har bolagets nettoomsättning ökat från SEK 21,6 miljoner 1996 till SEK 85,2 miljoner 1998. Bolagets rörelsemarginal har under samma period ökat från 12,0% till 14,5%, trots kraftigt ökade investeringar i produktutveckling och etablering på nya marknader. Under de första nio månaderna 1999 uppgick nettoomsättningen till SEK 98,7 miljoner och rörelseresultatet till SEK 14,6 miljoner. Erbjudandet presenteras närmare i prospekt som kan beställas från Aros Securities eller bolaget. Prospekt och anmälningssedel kommer även fr.o.m. 12 november att finnas tillgängligt på internet: www.q-med.com eller www.arossecurities.com. Rådgivare till Q-Med i samband med erbjudandet är Fleming Aros. För frågor hänvisas till Per Olof Wallström, verkställande direktör, på telefon 018-474 90 00 eller 070-974 90 70. Bakgrund Hyaluronsyra Hyaluronsyra ("HA") är en naturligt förekommande biokompatibel polymer som förekommer naturligt i kroppen. Dess huvudsakliga funktion är att binda vatten och smörja rörliga kroppsdelar såsom leder och muskler samt att transportera näringsämnen till och från celler. Q-Meds teknologi Q-Meds produkter som baseras på NASHA, en icke-animalisk HA vilken framställs genom jäsning av bakterier och därpå följande stabilisering, uppvisar ett antal fördelaktiga egenskaper: * Icke-animalisk HA har en hög renhetsgrad. Därmed kan risker som t.ex. överföring av virus och allergiska reaktioner minimeras till skillnad från HA som framställts genom animalisk utvinning (t.ex. från tuppkammar). 1 Bengt Ågerup (Agerup Holding B.V.) och HealthCap KB har därutöver givit emissionsinstituten en option att förvärva ytterligare högst 1.000.000 aktier i syfte att täcka eventuell övertilldelning. * Genom sin NASHA teknik har Q-Med lyckats stabilisera icke-animalisk HA. Metoden är patenterad till år 2015. Stabiliseringen medför att nedbrytningstiden av de produkter som injiceras i kroppen förlängs vilket förlänger den estetiska eller terapeutiska effekten. * Q-Meds NASHA kan framställas i stora mängder till låga kostnader. Affärsenheter Bolaget är verksamt inom följande områden: Estetik Inom affärsenhet Estetik marknadsförs bl.a. Restylane, en produkt som används för behandling av rynkor i ansiktet. Produkten används även för utfyllnad av läppar. Inom Estetik har även Restylane Fine Lines, för behandling av finare rynkor i ansiktet, samt Perlane, för utfyllnad av djupare veck i ansiktet, utvecklats och kommer att lanseras inom kort. Vidare utvecklas Macrolane, en produkt för bröstförstoring, baserad på NASHA- teknologin. Produkten är tänkt att ersätta eller komplettera vissa av de befintliga produkter som används idag och som i huvudsak består av implantat framställda av silikon och fysiologisk koksaltlösning. Osteoartros Inom affärsenhet Osteoartros utvecklas en produkt, Durolane, för behandling av knäledsartros, som är ett tillstånd då brosk i knäleden bryts ned och ledvätskan försvinner. Osteoartros är en mycket smärtsam och rörelsenedsättande sjukdom som förvärras med tiden och som i allmänhet drabbar äldre människor. Osteoartros anses vara världens vanligaste ledsjukdom. Urologi Deflux, vilken CE-märktes och godkändes för försäljning i december 1998, är en produkt för behandling av s.k. vesikoureteral reflux ("VUR") VUR är ett tillstånd hos ca. 1% av alla nyfödda barn där urin läcker tillbaks från urinblåsan till njurarna på grund av en medfödd missbildning i urinblåsan. Deflux blev dessutom nyligen CE-märkt och godkänt för behandling av ansträngningsinkontinens hos kvinnor. Ansträngningsinkontinens är ett mycket vanligt tillstånd som främst drabbar kvinnor. Q-Med AB (publ), Seminariegatan 21, 752 28 Uppsala. Telefon 018-474 90 00. Telefax 018-474 90 01. Org. nr. 556258-6882 Q-Med är ett snabbväxande medicintekniskt företag i Uppsala som utvecklar, tillverkar och säljer icke-animaliska hyaluronsyrabaserade medicinska implantat. Q-Meds samtliga egentillverkade produkter är baserade på företagets patenterade teknologi avseende framställning av NASHA - Non-Animal Stabilized Hyaluronic Acid. Q-Meds verksamhet är koncentrerad till områdena estetik, osteoartros och urologi. Företaget grundades 1987 och sysselsätter idag 100 medarbetare, varav 80 vid Q-Meds produktionsanläggning och huvudkontor i Uppsala och övriga vid helägda utländska dotterbolag. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/11/19991111BIT00410/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/11/19991111BIT00410/bit0002.pdf

Om oss

Q-Med är ett snabbt växande och lönsamt bio-/medicintekniskt företag som utvecklar, producerar och marknadsför medicinska implantat. Verksamheten är koncentrerad till de fyra områdena Estetik, Ortopedi, Uro-Gynekologi samt Cellterapi och Inkapsling.

Prenumerera

Dokument & länkar