Stort intresse för Q-Meds börsintroduktion

Stort intresse för Q-Meds börsintroduktion Priset fastställt till SEK 58 per aktie Intresset att förvärva aktier i samband med Q-Meds börsintroduktion har varit stort. Erbjudandet tecknades cirka 5 gånger. Priset har genom ett anbudsförfarande i intervallet SEK 50 - 58 per aktie fastställts till SEK 58 per aktie. Nyemissionen om 5.000.000 aktier kommer att tillföra Q-Med cirka SEK 260 miljoner. Vidare har emissionsinstituten en option att förvärva ytterligare 1.000.000 aktier för att täcka övertilldelning. Ett stort antal institutioner såväl i Sverige som internationellt har visat intresse för erbjudandet. Cirka 9.000 privatpersoner i Sverige har därutöver anmält sig för förvärv av aktier i Q-Med. Likviddag för tilldelade aktier är 3 december 1999. Första dag för notering beräknas till den 6 december 1999 på OM Stockholmsbörsens O-lista. Rådgivare till Q-Med i samband med börsintroduktionen är Fleming Aros. För frågor hänvisas till Per Olof Wallström, verkställande direktör, på telefon 018-474 90 00 eller 070-974 90 70. Q-Med AB (publ), Seminariegatan 21, 752 28 Uppsala. Telefon 018-474 90 00. Telefax 018-474 90 01. Org. nr. 556258-6882 Q-Med är ett snabbväxande medicintekniskt företag i Uppsala som utvecklar, tillverkar och säljer icke-animaliska hyaluronsyrabaserade medicinska implantat. Q-Meds samtliga egentillverkade produkter är baserade på företagets patenterade teknologi avseende framställning av NASHA - Non-Animal Stabilized Hyaluronic Acid. Q-Meds verksamhet är koncentrerad till områdena estetik, osteoartros och urologi. Företaget grundades 1987 och sysselsätter idag 100 medarbetare, varav 80 vid Q-Meds produktionsanläggning och huvudkontor i Uppsala och övriga vid helägda utländska dotterbolag. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/29/19991129BIT00530/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/29/19991129BIT00530/bit0002.pdf

Om oss

Q-Med är ett snabbt växande och lönsamt bio-/medicintekniskt företag som utvecklar, producerar och marknadsför medicinska implantat. Verksamheten är koncentrerad till de fyra områdena Estetik, Ortopedi, Uro-Gynekologi samt Cellterapi och Inkapsling.

Prenumerera

Dokument & länkar