AKTIESPARARNA: ”Starka besked höjer riktkursen”

QBNK är Sveriges ledande leverantör av tjänster för hantering av bilder, filmer och presentationer. QBNK har kommit med starka besked efter noteringen och riktkursen höjs från 3,00 till 4,10 kr.

”QBNK:s rapport över andra kvartalet blev bolaget bästa någonsin. Försäljningen ökade med 58 procent och rörelseresultatet med 157 procent. För första halvåret har försäljningen ökat med 52 procent och rörelseresultatet med 75 procent. Sammantaget leder detta oss till att justera upp prognosen för QBNK både vad avser försäljning och lönsamhet. Vi höjer därför riktkursen till 4,10 kronor”, skriver Analysguiden i en uppdaterad analys av bolaget.

”Återförsäljarna svarar för kundkännedom samt integreringen i kundens IT- system. QBNK:s intäkter är en abonnemangs- eller licensavgift som kunderna betalar. QBNK:s affärsmodell är därmed skalbar, vilket innebär att försäljningen kan öka betydligt snabbare än personalkostnaderna. Det bolaget främst behöver investera i är ökat stöd till återförsäljarna”, skriver Analysguiden vidare som också tror på en ökande försäljningstillväxt de närmaste åren.

Analysen finns i sin helhet på bolagets webbplats – www.qbank.se/analysguiden

Om Analysguiden

Aktiespararen, som står bakom Analysguiden, är en tidskrift med månatlig publicering. Birger Jarl Fondkommission (”BFK”) är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. BFK har bland annat tillstånd att utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser
samt andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instrument. Analytikern Åse Lindskog, som utarbetat denna analys, har inget ekonomiskt intresse av eller innehav av finansiella instrument i QBNK Holding AB eller närstående bolag.

För mer information kontakta:

Carl Petruson, VD
carl.petruson@qbank.se
0702-16 17 20

Kort om QBNK Holding AB (publ)

QBanks affärsidé är att erbjuda företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset Management. Bolaget växer med 30-40% per år. Ytterligare information avseende bolaget finns på  www.qbank.se

Kortnamnet för aktien är: QBNK 
ISIN-kod för bolagets aktie är: SE0005934023

Om oss

Vår affärsidé är att erbjuda företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset Management. Vi är specialiserade på smart hantering av filer och information samt integration med andra system och lösningar.

Prenumerera

Citat

Vi höjer därför riktkursen till 4,10 kronor
Åse Lindskog, Analysguiden