Förslag till beslut om val av styrelse och revisor

Fredrik Grevelius och Tre Liljor Sverige AB föreslår att styrelsen ska bestå av fem (5) stycken ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Till ordinarie styrelseledamöter föreslås omval av Fredrik Grevelius, Mats Persson och Carl Petruson samt nyval av Per Ekstrand och Jonas Bergh för tiden fram till nästa årsstämma. Sverker Littorin och Johan Glimskog har meddelat att de inte står till förfogande. Till styrelsens ordförande föreslås Mats Persson samt till revisor föreslås Göran Bringer, godkänd revisor.

Jonas Bergh (f. 1971) är civilekonom och har en Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm med lång arbetslivserfarenhet inom IT, verksamhetsutveckling och digitalisering. Jonas Bergh är styrelseordförande i Avega Qurio AB. Jonas Bergh har grundat flera bolag inom IT och varit VD i Avega Group AB samt styrelseordförande i gruppens 20-tal dotterbolag. Han har även lång erfarenhet av investeringar i noterade och onoterade bolag främst inom tekniksektorn.

Per Ekstrand (f. 1975) är civilingenjör i Industriell Ekonomi från Chalmers Tekniska Högskola. Per har en bakgrund som strategi- och managementkonsult från ett mindre internationellt konsultföretag där han även var delägare under perioden 2008-2015. Han var primärt ansvarig mot kundsegmenten affärstjänster, teknologi, media och telekommunikation. Numera kombinerar Per investeringar i framförallt mindre noterade tillväxtbolag med konsultverksamhet i egen regi. Per Ekstrand är även styrelseordförande i Ekstrand Corporate Advisors. Han har tidigare varit styrelseledamot i Human Care och Mobile Payment Solutions.

Carl Petruson, VD 
08-459 99 00 
www.qbank.se 
carl.petruson@qbank.se

QBNK’s affärsidé är att erbjuda företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset Management. Bolaget utvecklar sina egna produkter och säljer genom partners mot en provision. Kunden tecknar abonnemang i 12, 24 eller 36 månader. Bolaget har haft en årlig tillväxt på 25-40% de senaste fyra åren.

Taggar:

Om oss

Vår affärsidé är att erbjuda företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset Management. Vi är specialiserade på smart hantering av filer och information samt integration med andra system och lösningar.