Kallelse till Extra bolagsstämma i QBNK Holding AB (publ) den 10 december 2015

Styrelsen i QBNK Holding AB (publ) (”QBNK”) kommer kalla till Extra bolagsstämma att hållas den 10 december 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Stadsgården 10 i Stockholm.

Kallelse kommer att ske den 26 november 2015 och kommer finnas tillgänglig på bolagets webbplats och i Post och Inrikes Tidningar.

I korthet föreslås att beslut tas enligt följande.

  • Förvärv av licensavtal med samtliga rättigheter till produkten samt varumärket ”QBank” från Tre Liljor Sverige AB samt riktad emission av 800 000 teckningsoptioner till en teckningskurs om 0,23 kr per teckningsoption till Tre Liljor Sverige AB
  • Riktad nyemission av 839 893 aktier till en teckningskurs om 6 kr per aktie till Fredrik Grevelius
  • Fredrik Grevelius väljs till styrelseledamot för tiden fram till och med nästa årsstämma

Kort om QBNK

QBNK’s affärsidé är att erbjuda företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset Management. Bolaget utvecklar sina egna produkter och säljer genom partners mot en provision. Kunden tecknar abonnemang i 12, 24 eller 36 månader. Bolaget har haft en lönsam tillväxt på 30-40% per år de senaste fyra åren.

Kortnamnet för aktien är: QBNK
ISIN-kod för bolagets aktie är: SE0007278726
Ytterligare information avseende bolaget finns på www.qbank.se

För mer information kontakta:

Carl Petruson, VD
Tel: 08-459 99 90
QBNK Holding AB (publ)
e-post: carl.petruson@qbank.se

Taggar:

Om oss

Vår affärsidé är att erbjuda företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset Management. Vi är specialiserade på smart hantering av filer och information samt integration med andra system och lösningar.

Prenumerera

Dokument & länkar