Nyemission i QBNK

QBNK Holding AB (publ)’s styrelse har med stöd av bemyndigande från årsstämman beslutat att genomföra en riktad nyemission av totalt 11 000 000 aktier till kursen 1,08 kr/aktie. Emissionen riktas till allmänheten och institutionella investerare och anmälan sker via Nordnet’s depåsystem. Teckningstiden pågår mellan den 21 april – 5 maj och vid full teckning kommer emissionen att tillföra bolaget 11 880 000 kr före emissionskostnader. Fullständiga villkor för nyemissionen publiceras på Nordnet’s och bolagets hemsida den 21 april.

QBNK noterar glädjande ett ökande intresse av bolagets produkter på marknaden både i Sverige och internationellt. Föreliggande nyemission syftar till att säkerställa att QBNK har resurser för att anställa personal för bland annat försäljning på den internationella marknaden och att stärka rörelsekapitalet för att genomföra en expansion av verksamheten.

För att stärka bolagets finansiella ställning inför en förväntat marknads- och kundtillväxt genomför QBNK en riktad nyemission av sammanlagt 11,8 Mkr.

I förhållande till den genomsnittliga stängningskursen av Bolagets aktier på AktieTorget under perioden 7 till och med 17 april motsvarar teckningskursen en rabatt om 10 %. 

”QBNK har utvecklats över min förväntan sedan vi på sensommaren i fjol lanserade den nya versionen av vår produkt. Tillväxten av kunder, som förväntas vara fortsatt hög ökar behovet av personella resurser såsom kundsupport, fortsatt produktutveckling samt marknadsföring mot nya kunder och nya marknader. Med de drygt 11 miljoner vi nu får in stärks vår möjlighet att behålla en stabilitet i bolaget och möta den förväntat fortsatt starka marknadstillväxten. Vår mjukvara är mycket skalbar och med denna kapitalanskaffning känner jag att företaget växlar upp i en ny division. Jag känner stor tillförsikt inför framtiden.” säger Carl Petruson, VD

För mer information kontakta:

Carl Petruson, VD
carl.petruson@qbank.se
0702-16 17 20

Kort om QBNK Holding AB (publ)

QBNK’s affärsidé är att erbjuda företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset Management. Bolaget utvecklar sina egna produkter och säljer genom partners. Bolaget har haft en lönsam tillväxt på 30-40% per år de senaste fyra åren. Ytterligare information avseende bolaget finns på www.qbank.se

Kortnamnet för aktien är: QBNK 
ISIN-kod för bolagets aktie är: SE0005934023

Taggar:

Om oss

Vår affärsidé är att erbjuda företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset Management. Vi är specialiserade på smart hantering av filer och information samt integration med andra system och lösningar.

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Teckningskurs: 1,08 kr Teckningsperiod: 21 april - 5 maj
Twittra det här