QBNK har skrivit ett 2-årsavtal med ett globalt läkemedelsbolag

QBNK kommer leverera DAM-plattformen QBank till ett världsledande läkemedelsbolag som finns etablerade på över 60 marknader.

Ett globalt läkemedelsbolag har valt QBank som plattform för att hantera en betydande del av sin marknadskommunikation, inklusive bilder, filmer och presentationer.

Avtalet innebär att QBank kommer kopplas samman med företagets samtliga ca 200 webbplatser samt integreras med företagets olika publiceringssystem samt även mot interna lösningar. QBank kommer dessutom ligga till grund för en varumärkesportal där företaget kommer paketera all information och digitalt material kopplat till bolagets alla varumärken.

”Att detta företag väljer QBank som grund för att hantera en så pass betydande del av deras kommunikation ger oss bekräftelse på att QBank kan bredda sitt erbjudande ytterligare.”, säger Carl Petruson, VD för QBNK i en kommentar.

Värdet på denna order är ca 1,2 miljoner, varav 70 % är kopplat till abonnemang under 24 månader och 30 % kopplat till projekt och implementering. Detta faktureras vid två tillfällen, uppstart samt leverans.

Kort om QBNK

QBNK’s affärsidé är att erbjuda företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset Management. Bolaget utvecklar sina egna produkter och säljer genom partners mot en provision. Kunden tecknar abonnemang i 12, 24 eller 36 månader. Bolaget har haft en lönsam tillväxt på 30-40% per år de senaste fyra åren.

Kortnamnet för aktien är: QBNK
ISIN-kod för bolagets aktie är: SE0007278726
Ytterligare information avseende bolaget finns på www.qbank.se

För mer information kontakta:

Carl Petruson, VD
Tel: 08-459 99 90
QBNK Holding AB (publ)
e-post: carl.petruson@qbank.se

Om oss

Vår affärsidé är att erbjuda företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset Management. Vi är specialiserade på smart hantering av filer och information samt integration med andra system och lösningar.

Prenumerera

Dokument & länkar