QBNK har tecknat finansieringsavtal med GEM om 30 MSEK

QBNK Holding AB (publ) (”QBNK”) och GEM Global Yield Fund (”GEM”) har ingått ett finansieringsavtal där GEM åtar sig att under en period om 36 månader investera upp till 30 MSEK i QBNK.

Avtalet ger QBNK en möjlighet att påkalla teckning av nya aktier i QBNK av GEM genom riktade nyemissioner. Storleken av en enskild nyemission som sker efter påkallade av QBNK baseras på den genomsnittliga handelsvolymen i QBNK-aktien under en period av 15 handelsdagar före påkallandet. Emissionspriset per aktie bestäms vid varje tillfälle till 90 % av den genomsnittliga stängningskursen under en period av 15 handelsdagar efter det att påkallande har skett. Antalet nyemissioner som kan ske är inte begränsat.

Som en del av avtalet erhåller GEM köpoptioner avseende QBNK-aktier av majoritetsägaren Tre Liljor Sverige AB. Vid fullt utnyttjande av köpoptionerna erhåller GEM 3 miljoner aktier. 

Kort om QBNK Holding AB (publ)

QBanks affärsidé är att erbjuda företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset Management. Bolaget växer med 30-40% per år. Ytterligare information avseende bolaget finns på  www.qbank.se

Kortnamnet för aktien är: QBNK 
ISIN-kod för bolagets aktie är: SE0005934023

Taggar:

Om oss

Vår affärsidé är att erbjuda företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset Management. Vi är specialiserade på smart hantering av filer och information samt integration med andra system och lösningar.

Prenumerera

Citat

Genom avtalet med GEM får QBNK ytterligare ett verktyg i den fortsatta utvecklingen av verksamheten där QBNK på ett flexibelt sätt kan erhålla ytterligare resurser i en period av tillväxt. Kapitalet kommer att användas till att expandera den existerande verksamheten, både genom förvärv och investeringar för att öka den organiska tillväxten.
Carl Petruson