QBNK slutför förvärvet av Exigus

QBNK har idag slutfört förvärvet av och tillträtt aktierna i Exigus AB.

Köpeskillingen utgörs, som tidigare kommunicerats, av dels en fast köpeskilling om 2 350 000 kr samt en tilläggsköpeskilling. Av den fasta köpeskillingen erläggs 258 505 kr kontant vid tillträdet, vilket motsvarar förvärv av 11 aktier i Exigus AB. Resterande 89 aktier tillskjuts QBNK i en apportemission till emissionskursen 7 kr, vilket motsvarar 298 785 aktier i QBNK.

Tilläggsköpeskillingen uppgår till 1 000 000 kronor för det fall nettoomsättning för perioden 2015-12-01 till 2016-11-30 uppgår till samma nettoomsättning som räkenskapsåret 2014. Justering ska ske krona för krona för det fall nettoomsättningen för perioden överstiger respektive understiger nettoomsättningen för räkenskapsåret 2014.

Efter genomförd nyemission blir Pontus Uggla AB’s ägarandel i QBNK ca 5%. Pontus Uggla AB har 12 månaders ”lock-up”-period på försäljning av erhållna aktier.

Vidare erlägger QBNK via en säljarrevers 305 112 kronor vilket motsvarar balanserad vinst och resultat, efter skatt, per 2015-10-31 i Exigus AB. Reversen förfaller till betalning i lika delar 2016-03-31 och 2016-07-01.

Om Exigus

Exigus AB är baserade i Stockholm och verkar inom samma bransch som QBNK. De har drygt 120 kunder som t.ex. KTH, Fjällräven, Cancerfonden, Stockholms läns landsting, Naturkompaniet, Twilfit och Tullverket. Mer information om bolaget finns på www.exigus.com

Kort om QBNK

QBNK’s affärsidé är att erbjuda företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset Management. Bolaget utvecklar sina egna produkter och säljer genom partners mot en provision. Kunden tecknar abonnemang i 12, 24 eller 36 månader. Bolaget har haft en lönsam tillväxt på 30-40% per år de senaste fyra åren.

Kortnamnet för aktien är: QBNK
ISIN-kod för bolagets aktie är: SE0007278726
Ytterligare information avseende bolaget finns på www.qbank.se

För mer information kontakta:

Carl Petruson, VD
Tel: 08-459 99 90
QBNK Holding AB (publ)
e-post: carl.petruson@qbank.se
Pontus Uggla, VD
Tel: 073-404 07 80
Exigus AB
e-post: pontus@exigus.com

Taggar:

Om oss

Vår affärsidé är att erbjuda företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset Management. Vi är specialiserade på smart hantering av filer och information samt integration med andra system och lösningar.

Prenumerera

Dokument & länkar