Göran Härstedt ny styrelseordförande i Qeep Group AB

PRESSMEDDELANDE Malmö den 2009-05-29

Managementkonsultföretaget Qeep har utsett Göran Härstedt, tidigare VD och koncernchef i New Wave Group, till ny styrelseordförande. Han kommer tillsammans med Magnus Penker, koncernchef och VD, samt grundarna Anders Holm och Johnny Dahlberg, att utgöra den nya styrelsen. Qeep, med huvudkontor i Sverige, har under elva år utvecklat och genomfört projekt med resultatstyrning som gett kunderna extraordinära resultatlyft, många gånger med så mycket som 100 MSEK. Qeeps metodik är intuitiv och bygger på genombrottstänkande från företagsledningen och hela vägen ut i verksamhetens sista led. Som nästa steg i Qeeps internationalisering och tillväxt rekryteras nu en ny styrelse med uppdraget att stödja Qeep och dess kunder i att mobilisera och ta vara på affärsmöjligheter i en allt mer globaliserad och konkurrensutsatt värld. Göran Härstedt, tillträdande styrelseordförande, säger i en kommentar ”Det är spännande utmaningar Qeep och Qeeps kunder står inför, att i dessa tider vända svårigheter till framgångsfaktorer. Helt uppenbart är det en tid med stora möjligheter för den som vågar utmana och ta för sig”. Magnus Penker, koncernchef och VD för Qeep Group AB, säger i en kommentar att ”Det är mycket glädjande att få Göran Härstedt som styrelseordförande, något vi kommer ha stor nytta av i samband med att vi tar höjd för internationalisering och tillväxt”.

Prenumerera

Dokument & länkar