4 av 10 chefer osäkra på sina beslut på grund av bristande underlag

I en undersökning av Harvard Business Review framgår att beslutsfattare på företag ofta saknar tillräckligt bra beslutsunderlag för att känna sig säkra på sina beslut.

QlikTech (NASDAQ: QLIK), som är ledande inom användardriven Business Intelligence, delar idag resultaten av Harvard Business Review Analytics Services undersökning som visar att 42 procent av beslutsfattare på företag känner sig osäkra på om de fattat rätt beslut på grund av otillräckligt beslutsunderlag. I undersökningen, som gjordes i augusti 2013, framgår även att endast 13 procent av de tillfrågade uttrycker att de känner sig helt säkra på sina beslut.

Viktiga beslut baseras ofta på olika typer av dataunderlag, som till exempel statistik. Undersökningen vände sig till 442 chefer på företag i Nordamerika, Europa och Asien för att ta reda på hur säkra de känner sig på att de fattat rätt beslut. Undersökningen visar att bristande tillgång till rätt sorts beslutsunderlag samt kvaliteten på intern och extern data anses vara viktiga faktorer som gör att beslutsfattare känner sig osäkra på sina beslut.

Det framkommer även att den egna organisationen i sig kan innebära hinder som påverkar besluten. Av de tillfrågade anser 45 procent att beslut som fattas bakom stängda dörrar utan att rätt personer involverats utgör ett hinder medan 43 procent nämner överdriven tilltro till ledningens erfarenhet som ett hinder. Bristen på samarbete utgör ett problem, säger 42 procent av de tillfrågade.

– Idag är data mer tillgängligt än för tio år sedan, ändå är chefer osäkra på om de fattar rätt beslut baserat på det underlag de har tillgång till, säger Johan Salenstedt, VP Nordics Sales och Managing Director på QlikTech.

– Idag förväntas chefer kunna fatta affärskritiska beslut på stående fot och för att det ska vara görbart krävs tillgång till ständigt uppdaterad och korrekt data. Ett naturligt sätt för oss i Norden är att dela insikter i team och kunna dra snabba slutsatser, detta kommer att bli ännu vanligare i framtiden då tekniken gör det enklare att samarbeta och skapar öppnare beslutsprocesser som gör att chefer kan fatta snabbare och mer träffsäkra beslut.

För mer information, kontakta:
Marie Angselius
marie.angselius@angseliusronn.se
0046 70 940 58 37

Om QlikTech
QlikTech (NASDAQ: QLIK) är ledande inom Business Discovery – användardriven Business Intelligence (BI). QlikTechs kraftfulla och lättanvända beslutstödsplattform tillhandahåller analys och sökfunktionalitet av högsta klass samtidigt som den är lika lätt att använda som ett vanligt Office-program. QlikView fungerar tillsammans med traditionella BI-lösningar men adderar även nya möjligheter för direkta analyser utan väntetid som enkelt kan skickas och delas, även som mobilapplikationer. Svenskgrundade QlikTech har sitt huvudkontor i Radnor, Pennsylvania i USA och kontor på många håll i världen. QlikTech har över 30 000 kunder i över 100 länder över hela världen. www.qlikview.com

Taggar:

Om oss

Om QlikQlik (NASDAQ: QLIK) är ledande inom visuell analys. Qliks produktportfölj spänner såväl över visuella självbetjäningsanalyser och rapporter som inbäddade, guidade och anpassade analyser. Närmare 37 000 kunder använder Qliks lösningar för att förstå information från olika källor och kan utforska dolda orsakssamband mellan data som leder till insikter och nya idéer. Svenskgrundade Qlik har sitt huvudkontor i Radnor, Pennsylvania i USA. Bolaget har kontor över hela världen och fler än 1700 partners i över 100 länder.