Ambulanssjukvården i Uppsala räddar liv med QlikView

QlikTech, (NASDAQ: QLIK) som är ledande inom användardriven Business Intelligence hjälper ambulanssjukvården i Uppsala att rädda liv. Med hjälp av statistik från QlikView kan de göra avancerade analyser av hela vårdkedjan – från utryckning till dess att patienten är på akuten. Hittills har ambulanssjukvården i Uppsala analyserat stora mängder statistik om till exempel ambulansområden, stationsområden, inkommande larmsamtal och belastning över dygn.

Snabbare utryckningstider med upp till 10 minuter
Ambulanssjukvården i Uppsala analyserar hur de olika utryckningarna fördelar sig under en viss vecka och under vilka klockslag de sker ända ner på adressnivå. Tester har genomförts som visar att omplaceringar av utstationerade ambulanser till platser där det statistiskt sett sker fler uttryckningar har gjort att insatstiderna sänkts med upp till tio minuter till de svåråtkomliga adresserna ute på landsbygden. Testet genomfördes under en månad och ett 30-tal utryckningar analyserades.

– Vår målsättning är att kunna allokera resurser bättre så att hjälpen kan komma fram snabbare. När vi till exempel ser att vi i en viss stadsdel i Uppsala har en utryckning mellan klockan sju och nio, sex dagar i veckan kan vi skicka upp en tom ambulans i två timmar och därmed pricka en utryckning sex dagar av sju, säger Per Andersson.

Utvecklat digitalt medicinskt beslutsstöd för larmcentraler – visualiserar statistik med QlikView
Tidigare kunde man inte på ett bra sätt visualisera hur patienten beskriver sina symptom under ett inkommande larmsamtal eftersom journalerna skrivs i löpande text. Ambulanssjukvården i Uppsala har utvecklat ett digitalt medicinskt beslutsstöd för larmcentraler som är utformat så att det ska vara enkelt att visualisera de stora mängderna data med QlikView. Istället för löptext har de utvecklat knappar med förprogrammerad data som fungerar som ett frågeformulär, vilket gör att det i efterhand är lättare att visualisera i QlikView på bara några sekunder och analysera statistik och upptäcka mönster i hur patienter beskriver sina symptom.

– QlikView hjälper oss att rädda liv, vid en utryckning räknas varje sekund. Denna analys är viktig eftersom en viss typ av symptom kan betyda mer för utgången än ett annat symptom gör. Att analysera anonymiserade larmsamtal på detta sätt är ett stort område som ingen tidigare kunnat arbeta med på ett lätthanterligt sätt. Den djupanalys vi nu kan göra med QlikView är av stort värde för oss och för våra patienter, säger Per Andersson verksamhetschef på ambulanssjukvården i Uppsala.Ambulanssjukvården i Uppsala län
Ambulanssjukvården är verksam över hela Uppsala län. Varje år gör de ungefär 40 000 uppdrag. Ambulanssjukvården har cirka 230 anställda och omsätter ungefär 150 miljoner.

 

För mer information, kontakta:
Marie Angselius
marie.angselius@angseliusronn.se
0046 70 940 58 37

 

Om QlikTech
QlikTech (NASDAQ: QLIK) gör stora mängder data begripligt, så att användarna lätt kan förstå den, ta bättre och snabbare beslut. QlikViews mjukvaruplattform Business Discovery och Qlik Customer Success Framework ger QlikViewanvändare tillgång till teknik, människor och tjänster som förbättrar möjligheterna att din data används som en strategisk tillgång. QlikView och Natural Analytics™ stödjer hur människor naturligt söker och hanterar information och får insikter, vilket understödjer en kontinuerlig beslutsprocess. Bland kunderna finns småföretag till de största globala företagen. Användarna får de insikter de behöver för att lösa sina uppgifter samtidigt som IT-avdelningen får en företagsövergripande plattform som är lätt att hantera och styra. QlikTech har sitt huvudkontor i Radnor, Pennsylvania. Med kontor runt om i hela världen hjälper QlikTech närmare 30 000 kunder i fler än 100 länder.

Taggar:

Om oss

Om QlikQlik (NASDAQ: QLIK) är ledande inom visuell analys. Qliks produktportfölj spänner såväl över visuella självbetjäningsanalyser och rapporter som inbäddade, guidade och anpassade analyser. Närmare 37 000 kunder använder Qliks lösningar för att förstå information från olika källor och kan utforska dolda orsakssamband mellan data som leder till insikter och nya idéer. Svenskgrundade Qlik har sitt huvudkontor i Radnor, Pennsylvania i USA. Bolaget har kontor över hela världen och fler än 1700 partners i över 100 länder.