Brittiska sjukvårdsmyndigheten NHS forskningsgren använder QlikView för att effektivisera forskningsprocesser

National Institute for Health Research Clinical Research Network utvecklar medicinsk forskning med bred implementering av Business Discovery-plattform

QlikTech (NASDAQ: QLIK) som är världsledande inom Business Discovery – användardriven Business Intelligence – meddelar att National Institute for Health Research (NIHR), som är forskningsgrenen av brittiska sjukvårdsmyndigheten National Health Service (NHS), använder QlikView för att centralisera och analysera stora mängder data som stöd vid utvecklandet av nya forskningsprojekt. NHIR använder Qlikview-verktyget Open Data Platform (ODP) för att analysera existerande forskningsdata och skapa underlag för beslut kring placering och hantering av medicinska forskningsprojekt.

Med verktyget ODP, som är tillgängligt på mobila enheter, kan forskare sinsemellan dela exempelvis patientdemografisk information och tillgång till klinisk expertis, vilket skapar insikter kring hur kliniska forskningsprojekt kan bli effektivare. Över 630 000 personer deltar i NHIR-ledda studier under 2012 och 2013, vilket genererar enorma mängder data. Med all data från studierna tillgänglig i ODP-plattformen kan forskare analysera informationen och se till att varje forskningsstudie hanteras så effektivt som möjligt samt följer tidsplanering och andra målsättningar.

Där det förut krävdes stora resurser i form av mantimmar för att utvinna insikter ur ett flertal ostrukturerade databaser så gör ODP-plattformen all forskningsdata överskådlig på ett centraliserat och lättillgängligt sätt. Verktyget sparar tid men framförallt ger det personal en bättre förståelse för vilka resurser som finns tillhands, vilket gör det lättare att fatta beslut om forskningsprojekt. Genom att samla all forskningsdata kan verktyget exempelvis kartlägga var utbildad diabetespersonal finns tillgänglig, vilket är till stor hjälp för ett forskningsteam som ska letar efter lämpliga platser för diabetesforskning.

– Precis som för andra statliga myndigheter så krävs av NHS att det ska drivas effektivt. Våra forskningsprojekt är inga undantag. Vi hanterar stora mängder forskningsdata – om antalet patienter, var de bor, hur lång tid studien tar att genomföra etc. – och för att säkerställa att en studie hanteras på bästa vis är det viktigt att kunna samla all information på en plats. Det är ytterst betydelsefullt att kunna förvandla big data till användbar information. ODP-plattformen från QlikView har redan lett till nya insikter i hur våra forskningsprojekt hanteras, vilket låtit oss effektivisera vårt arbete. Vi är så pass nöjda med resultaten att vi nu använder dem för att visa hur andra liknande organisationer också skulle kunna dra nytta av QlikView, säger Richard Corbridge, CIO på NIHR Clinical Research Network.

– Att driva forskningsprojekt är en av NHS viktigaste uppgifter och vi är stolta att kunna hjälpa organisationen att bli en ledande innovatör inom medicinsk forskning. Detta handlar ju trots allt om forskning som vi alla drar nytta av, säger Sean Farrington, Regional Vice President för Norra Europa och Managing Director för UK & Ireland på QlikTech.

För mer information, kontakta:
Marie Angselius
marie.angselius@angseliusronn.se
0046 70 940 58 37

Om QlikTech
QlikTech (NASDAQ: QLIK) är ledande inom Business Discovery – användardriven Business Intelligence (BI). QlikTechs kraftfulla och lättanvända beslutstödsplattform tillhandahåller analys och sökfunktionalitet av högsta klass samtidigt som den är lika lätt att använda som ett vanligt Office-program. QlikView fungerar tillsammans med traditionella BI-lösningar men adderar även nya möjligheter för direkta analyser utan väntetid som enkelt kan skickas och delas, även som mobilapplikationer. Svenskgrundade QlikTech har sitt huvudkontor i Radnor, Pennsylvania i USA och kontor på många håll i världen. QlikTech har över 27 000 kunder i över 100 länder över hela världen. www.qlikview.com

Om oss

Om QlikQlik (NASDAQ: QLIK) är ledande inom visuell analys. Qliks produktportfölj spänner såväl över visuella självbetjäningsanalyser och rapporter som inbäddade, guidade och anpassade analyser. Närmare 37 000 kunder använder Qliks lösningar för att förstå information från olika källor och kan utforska dolda orsakssamband mellan data som leder till insikter och nya idéer. Svenskgrundade Qlik har sitt huvudkontor i Radnor, Pennsylvania i USA. Bolaget har kontor över hela världen och fler än 1700 partners i över 100 länder.

Prenumerera